Ze sprawozdania opublikowanego przez brytyjską centralę Tesco wynika, że w Polsce w toku finansowym, kończącym się w lutym 2017 r., firma miała w Polsce 10,8 mld zł obrotów. W ciągu roku liczba sklepów Tesco spadła o 11 do 429.

O ile przez lata wyniki polskiej dywizji Tesco błyszczały na tle pozostałych operacji koncernu, to teraz ogólne wyniki Tesco są lepsze. Koncern zanotował w roku finansowym 49,9 mld funtów przychodów. Przy stałych kursach walutowych oznacza to wzrost o 1,1 proc., a przy aktualnej wycenie funta – o 4,3 proc. Tesco zmniejszyło poziom zadłużenia do 3,7 mld funtów – z 5,1 mld funtów rok wcześniej.

Ze sprawozdania wynika, że firma słabe wyniki zanotowała w ostatnim kwartale roku, uwzględniającym sezon zakupów świątecznych. Dla grupy w tym, okresie dynamika wyniosła 0,4 proc., przy 1,5 proc. kwartał wcześniej. Słabe wyniki okresu dotyczą zarówno Wielkiej Brytanii, jak i zagranicznych operacji Tesco.