Postępowanie odbyło się na wniosek prezydenta Konfederacji Lewiatan. Zaskarżył on przepisy w zakresie w jakim różnicują one pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni. Wątpliwości budziło także w zakresie w jakim ustawa tworzy grupę podmiotów nieobjętych zakazem i różnicuje pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni; podniesiono także iż przepis powoduje nie dające się usunąć wątpliwości interpretacyjne oraz przewiduje rażąco krótkie vacatio legis dla tego typu zmian legislacyjnych.

Niedziele handlowe 2021. W te niedziele można zrobić zakupy w 2021 roku

Trybunał za godne z konstytucją uznał przepisy odnoście vacatio legis, które wyniosło tylko 23 dni. Jednak minimalne przewidziano na 14 dni, a w szczególnych przypadkach ustawy wchodzą w życie nawet w dniu ogłoszenia w dzienniku ustaw, zatem sędziowie uznali, iż taki termin jest wystarczający. Dodatkowo podniesiono w wyroku, że ustawa przewidziała niemal dwa lata na stopniowe wprowadzanie kolejnych niedziel objętych nowymi zasadami pracy, co dawało czas zarówno konsumentom jak i firmom na przygotowanie się do nowych regulacji.

Umorzono za to punkty związane z zarzutem o dyskryminowanie pracowników, ponieważ cześć mogła w myśl nowej ustawy w niedzielę pracować, a część nie. Trybunał uznał, że Konfederacja Lewiatan jako organizacja pracodawców może skarżyć ustawy, ale w tym zakresie. Dlatego jej wniosek skupiający się na ochronnie interesów pracowników nie może być rozpatrywany. W tej kwestii zgłoszono dwa zdania odrębne podnoszące, że wniosek Konfederacji Lewiatan został przygotowany właściwie i merytorycznie i zasługiwał na pełne rozpatrzenie.