Począwszy od 4 maja 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i organizacje działające w dziedzinie zdrowia na całym świecie ogłosiły wspólne wezwanie do opracowania szybkiego i sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo metod diagnostyki, terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi.

W ciągu 10 dni Komisja Europejska przeprowadzi światową akcję zbierania deklaracji wsparcia. Przewodnicząca Komisji zaprasza wszystkie kraje, ich przywódców i ludzi na całym świecie do łączenia sił w walce z koronawirusem. Podkreśla, ze pokonanie koronawirusa wymaga globalnej reakcji i nieustannych działań na wielu frontach. Opracowanie i wyprodukowanie szczepionki oraz umożliwienie jej zastosowania konieczne jest w każdym zakątku świata.

Komisja zachęca kraje i organizacje na całym świecie, zaprasza rządy krajów, liderów biznesu, ważne postacie życia publicznego, filantropów, artystów estradowych i obywateli do informowania o tej ogólnoświatowej akcji zbierania funduszy. Zebrane środki zostaną wykorzystane w trzech obszarach: diagnostyka, leczenie i szczepionki.

Więcej informacji na temat tej akcji i możliwości zaangażowania się w akcję znajduje się na stronie internetowej globalnej reakcji na pandemię koronawirusa: europa.eu/global-response