Tak przedstawia się program III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni – największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce. Wzorem ubiegłych lat plan Forum oparty został o zagadnienia z obszarów istotnych tak dla regionu, jak i dla całej Polski. Są to m.in. gospodarka narodowa, inwestycje, gospodarka morska, energetyka wiatrowa, innowacje, ekonomia i rynek pracy, zdrowie czy polityka senioralna.

– Forum Wizja Rozwoju jest znakomitą okazją do wypracowania wspólnie przez ekspertów i przedsiębiorców kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz myśli innowacyjnej – mówi Piotr Karczewski, doradca prezydenta RP.

Ważne miejsce poświęcono energetyce i ekologicznym źródłom energii. Jednym ze sztandarowych bloków tematycznych wydarzenia jest – z racji położenia geograficznego – gospodarka morska. Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących pomysły i rozwiązania mające na celu rozwój portów. Nierozerwalnie złączone są z tym kwestie transportu i innowacji. Te ostatnie będą zresztą jednym z wiodących tematów wydarzenia. – Innowacyjne rozwiązania są siłą napędową polskiej gospodarki – podkreśla Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju. Wiele rozmów będzie dotyczyć inteligentnych specjalizacji, ekomobilności i cyfryzacji.

W ramach bloku „Inwestycje" eksperci będą rozmawiać o takich przedsięwzięciach, jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej. Poruszą również kwestie inwestycji we wschodniej Polsce i wykorzystania Wisły.

Tradycyjnie poruszona zostanie problematyka tzw. srebrnej gospodarki, czyli efektywnego wykorzystywania wiedzy i potencjału zawodowego seniorów. W tym roku ważny będzie też aspekt związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób starszych w przestrzeni społecznej.

Eksperci pochylą się również nad zagadnieniami związanymi z sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek pandemii. Nie zabraknie takich tematów jak dywersyfikacja produkcji krajowej, działania spółek Skarbu Państwa, wsparcie MŚP w kryzysie, programy osłonowe czy wyzwania dla pracowników na zmieniającym się rynku pracy.

– W odbudowie gospodarki konieczna będzie, jak nigdy w III RP, współpraca i zrozumienie sektora prywatnego i publicznego. Forum ma szansę być miejscem, gdzie to zrozumienie będzie tworzone – uważa Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego i ekspert Forum.

- „Rzeczpospolita" jest partnerem medialnym Forum Wizja Rozwoju.

Autopromocja
Panel dyskusyjny "Bezład przestrzenny"

Po co nam nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

OGLĄDAJ RELACJĘ