Artykuł przygotowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Re­gionalnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

To duży zastrzyk finansowy i możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz zacieśniania więzi gospodarczych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach w trzech obszarach technologii – poprawiających jakość życia, „zielonych” przyjaznych środowisku oraz „niebieskich”, czyli z obszaru morza i wód śródlądowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, operator programu, realizuje też schemat małych grantów dla kobiet, które są właścicielami firm lub mają decydujący głos w zarządzaniu we wszystkich trzech obszarach tematycznych. Program ma na celu nie tylko poprawę konkurencyjności rodzimego sektora MŚP, ale też wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.

Dotacje rozdzielane przez PARP trafią na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, produktów oraz usług. Projekty przedsiębiorców muszą wpisywać się w co najmniej jeden z wymienionych obszarów. Dofinansowanie z programu uzyskają inwestycje, które przyczynią się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadzi na rynek. Projekty w technologii niebieskiej powinny dotyczyć rozwoju firm z sektora gospodarki morskiej lub wód śródlądowych poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów. Dofinansowanie z Funduszy Norweskich mogą uzyskać również projekty dotyczące rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym ludziom starszym.

PARP zakończyła już ocenę formalną 741 wniosków złożonych w czterech konkursach finansowanych z funduszy norweskich. 676 z nich zakwalifikowano do kolejnego etapu oceny. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” cieszył się ogromnym zainteresowaniem firm jeszcze przed ogłoszeniem naboru w listopadzie 2019 r., a w toku naboru to zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Części firm udało się przygotować projekty w partnerstwie z przedsiębiorstwami z Norwegii, złożono 156 takich wniosków. Aż 390, a więc ponad połowa, to projekty firm prowadzonych przez kobiety składane w ramach tzw. schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet. Wartość wnioskowanego dofinansowania w tym schemacie to średnio ok. 0,5 mln zł - mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP. - Pozostałe wnioski to projekty o większej wartości, po ok. 2,5 mln zł, dotyczące technologii przyjaznych środowisku, technologii poprawiających jakość życia czy innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich – dodaje.

Przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami norweskimi rozdzielanymi przez PARP mogą się o nich dowiedzieć więcej na www.parp.gov.pl/funduszenorweskie Warto też odwiedzić strony: www.eog.gov.pl i www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG

Opinia:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej

To już trzecia edycja Funduszy Norweskich i EOG. Podobnie, jak w poprzednich latach, nasz kraj jest największym odbiorcą pieniędzy pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii spośród wszystkich 15 państw-beneficjentów. Z łącznej puli 2,8 mld euro przewidzianych do rozdysponowania w latach 2014-2021 do Polski trafi aż 809,3 mln euro. To duży zastrzyk finansowy, który będzie napędzał naszą gospodarkę. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zajmuje się koordynacją wdrażania Funduszy Norweskich i EOG w Polsce. Pieniądze te przeznaczamy na poprawę jakości życia, edukację, ochronę środowiska, kulturę oraz zmniejszanie różnic społecznych i ekonomicznych. Pomoc finansowa skierowana jest zarówno do sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacji pozarządowych. Ważną częścią Funduszy Norweskich i EOG stanowią granty dla przedsiębiorców działających w obszarach innowacji, badań naukowych czy ekologii. Polscy przedsiębiorcy dzięki wsparciu zwiększają innowacyjność firm oraz poprawiają ich efektywność. Oprócz szerokiego wsparcia nowatorskich rozwiązań Fundusze Norweskie i EOG przyczyniają się do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz zacieśniania więzi gospodarczych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Budowanie partnerstwa to klucz do wspólnego sukcesu, który Polska wraz z państwami-darczyńcami osiągnęła przy poprzednich edycjach. Fundusze Norweskie już od 16 lat zmieniają naszą rzeczywistość, stajemy się bardziej innowacyjni i konkurencyjni na rynku europejskim, a poziom życia Polaków wzrasta.

- Artykuł przygotowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Re­gionalnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu