W 2020 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Federacji Rosyjskiej załamał się 20-krotnie, wynika z danych Banku Rosji. Zagraniczni inwestorzy włożyli zaledwie 1,4 miliarda dolarów w realny sektor gospodarki wobec 28,9 miliarda dolarów rok wcześniej.

Napływ inwestycji rejestrowany przez bank centralny jest najmniejszy od 1994 roku, zauważa Tatiana Jewdokimowa, była główna ekonomistka banku Nordea w Rosji.

- Nawet po rosyjskim kryzysie 1998 r., światowym kryzysie w latach 2008-09 i aneksji Krymu w 2014 r., zagraniczny biznes zainwestował więcej w realny sektor rosyjskiej gospodarki: było to odpowiednio 2,5 mld dol., 64,8 mld dol. i 17,6 mld dol. - przypomina ekonomistka cytowana przez portal finanz.ru.

Saldo netto inwestycji bezpośrednich okazało się ujemne: rosyjscy rezydenci zainwestowali 6,3 mld dol. w zagraniczne firmy (najczęściej swoje – red.) - czterokrotnie więcej niż gospodarka otrzymała od obcokrajowców.

W efekcie w 2020 roku Rosja odnotowała odpływ netto BIZ w wysokości 4,8 mld dol., co niemal całkowicie zneutralizowało napływ z poprzedniego roku (6,3 mld dol.).

W niedawnej analizie agencja S&P zwracała uwagę, że długotrwałe problemy - takie jak „niewystarczająca niezawisłość sądownictwa" i „wybiórcze egzekwowanie" - mogą zostać zaostrzone przez reformę konstytucji. Przyniesie ona m.in. „dalsze osłabienie systemu kontroli i równowagi", wzmocnienie roli sektora publicznego i zmniejszenie konkurencji".

W tych warunkach Rosja nadal będzie tracić inwestorów zagranicznych. Agencja prognozuje, że odpływ netto BIZ wyniesie 0,8 proc. PKB w 2021 r., 0,7 proc. PKB w 2022 r. i 0,6 proc. w latach 2023-24.

Podążając za inwestorami bezpośrednimi, także zarządzający portfelami inwestycyjnymi szybko ewakuują pieniądze z Rosji, wynika ze statystyk Banku Rosji. W 2020 r. nierezydenci nadal kupowali rosyjskie obligacje rządowe, chociaż napływ zmniejszył się ponad 5-krotnie - 4,1 mld dol. wobec 22,2 mld dol. rok wcześniej. Jednak wszystkie inne segmenty rynku finansowego doświadczyły exodusu obcokrajowców, którzy sprzedali papiery wartościowe o wartości 14,1 miliarda dolarów.

Z kolei Rosjanie skupili zagraniczne papiery wartościowe o wartości 10,2 mld dol. To prawie 5 razy więcej niż rok wcześniej.

W rezultacie gospodarka doświadczyła odpływu prywatnego kapitału netto w wysokości 47,8 mld dol. W porównaniu do 2019 r. prędkość wyprowadzania pieniędzy wzrosła 2,2 razy. Narastająco od 1994 roku odpływ netto kapitału z Rosji osiągnął 829,6 mld dol. Kwota ta przekracza PKB takich krajów jak Szwajcaria (708 mld dol.), Arabia Saudyjska (681 mld dol.) czy Turcja (650 mld dol.).