O wyrażenie zgody na poszerzenie podstrefy Olsztyn o należące do Indykpolu działki przy ul. Jesiennej zwróciła się do rady miejskiej Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (W-MSSE). Uchwałę w tej sprawie poparło 14 radnych, sześciu było przeciw.

Zgoda radnych otwiera procedurę starania o powiększenie obszaru W-MSSE i umożliwia złożenie w przyszłości wniosku do resortu gospodarki. Wówczas ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rząd.

Większość radnych podzieliła opinię władz miasta, że strefy ekonomiczne są ważnym instrumentem wsparcia nowych inwestycji. Poszerzenie olsztyńskiej podstrefy ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną miasta i przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy.

Radni głosujący przeciwko uchwale podkreślali, że w uzasadnieniu projektu nie było deklaracji, czy włączenie nowych terenów do SSE będzie wiązało się z rozbudową należącego do Indykpolu zakładu przetwórstwa mięsa. Nie było też informacji o planowanych nakładach inwestycyjnych czy tworzeniu nowych etatów.

"Na tym etapie procedury tego typu informacje nie są niezbędne. Pojawią się we wniosku do Ministerstwa Gospodarki" - powiedział PAP radny PO i jednocześnie dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestorów w W-MSSE Marcin Kuchciński. Jak zaznaczył, nie wiadomo jeszcze, kiedy taki wniosek zostanie złożony.

Warmińsko-mazurska strefa obejmuje obecnie ponad 1 tys. 057 ha, z czego 247 ha należy do podstrefy Olsztyn. Łączna wartość dotychczasowych inwestycji na jej obszarze to 3 553 mln zł. Aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności ma 86 firm. Zatrudniają 14,9 tys. pracowników. Zagospodarowanych jest już ponad 65 proc. terenów.