Pierwsze trzynastki jeszcze przed Wielkanocą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. To oznacza, że pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą.

Publikacja: 26.03.2024 09:00

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. mają prawo do

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury

Foto: AdobeStock

Materiał partnera: ZUS

– Emeryci i renciści w kwietniu otrzymają trzynastą emeryturę. Świadczeniobiorcy, których termin wypłaty emerytury czy renty mają ustalony na pierwszy dzień miesiąca, trzynastą emeryturę otrzymają jeszcze pod koniec marca, tuż przed świętami wielkanocnymi – informuje ZUS.

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku jest to kwota 1780,96 zł brutto. Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku – ZUS przyzna je automatycznie.

Dla kogo trzynastka, kiedy wypłata?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na dzień 31 marca bieżącego roku mają prawo do wypłaty emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynaste emerytury będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują pierwszego, szóstego, dziesiątego, piętnastego, dwudziestego i dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca.

– Zasada jest taka, że wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Zatem jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty, i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym – informuje ZUS.

Osoby, które świadczenia pobierają 1, 6, i 20 kwietnia, otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia. Trzynastkę wcześniej otrzymają też osoby, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Z uwagi na to, że jest to dzień wolny od pracy, trzynastka powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Renta rodzinna a trzynasta emerytura

W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (na przykład wdowa i osierocone dziecko) wówczas przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych. Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń (na przykład emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową).

Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka. – Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, to tę „dodatkową emeryturę” wypłaci ZUS – wyjaśnia ZUS.

Materiał partnera: ZUS

Gospodarka
MFW: Polaryzacja światowej gospodarki coraz większa. Polska na dobrym biegunie
Gospodarka
Raport PIE. Co nam dało członkostwo w UE? Gdzie mamy największe zaległości?
Gospodarka
Zagraniczne firmy zaczęły nieco lepiej oceniać Polskę. Stanęliśmy na podium
Materiał Płatny
LIST OTWARTY
Gospodarka
Polityka nadal rządzi w państwowych spółkach