Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu, 1 marca powołane zostanie Ministerstwo Przemysłu z siedzibą w Katowicach. Powstanie ono w oparciu o niektóre komórki organizacyjne, które funkcjonują obecnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

Czytaj więcej

Ministrowie jadą do Brukseli. Na stole miliardy dla polskich kopalń

Nowy resort powstanie z wyłączenia z Ministerstwa Aktywów Państwowych komórek organizacyjnych, które zajmują się sprawami działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin. – Zatrudnieni tam pracownicy odpowiadają za realizację zadań, które wynikają z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa nie węglowego. Chodzi również o zadania związane z przemysłem koksowniczym i hutniczym, a także prowadzenie spraw dotyczących gospodarki złożami kopalin – czytamy w informacji.

Po nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej do tego resortu trafią także departamenty ropy, gazu i energetyki jądrowej będące obecnie w resorcie klimatu i środowiska.