To wynik przeglądu resortów, który premier rozpoczęła 20 października 2014 r. Przyjęcie dymisji zostało uzgodnione z minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak.