PCOL to platforma cyfrowa, która ma łączyć w czasie rzeczywistym firmy poszukujące usług transportowych, logistycznych i spedycyjnych z firmami, które takie usługi świadczą. W tworzenie PCOL zaangażowało się na razie 17 spółek Skarbu Państwa. Projekt pilotuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, a GPW jako koordynator będzie realizowała transakcje (zlecenia transportu) oraz rozliczenia za nie.

W ramach inicjatywy GPW rozważy utworzenie lub dokapitalizowanie spółki, która będzie odpowiedzialna za jej realizację. Giełda zakłada, że wydatki z tego tytułu w tym roku mogą wynieść maksymalnie 18,7 mln zł. Niewykluczone są dodatkowe inwestycje także w kolejnych latach, ale na tym etapie ich wielkość jest jeszcze nieznana. GPW liczy natomiast, że powodzenie projektu pozwoli jej wejść w nowy obszar biznesowy oraz przełoży się na dywersyfikację przychodów.

- GPW ma blisko 30 letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń, obsługę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym oraz zapewnia najwyższy poziom ich zabezpieczenia. W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Projekt docelowo ma być dedykowany dla całego rynku TSL. Biorąc pod uwagę wielkość rynku oraz wrażliwość przetwarzanych danych - jest to też projekt ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa transportowego Polski – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Plany przewidują, że uruchomienie platformy możliwe jest w pierwszej połowie przyszłego roku.