We wtorek w Suchedniowie wstępne umowy na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO) na lata 2014-2020 popisali przedstawiciele władz regionu i lokalni samorządowcy.

Na konkurs z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach programu wpłynęło 29 projektów, z których 13 odrzucono ze względów formalnych. Z pozostałej grupy jeden projekt nie spełniał kryteriów merytorycznych, a kolejny został wycofany przez wnioskodawcę.

Zarząd województwa świętokrzyskiego zdecydował o wsparciu 14 projektów (dwa zrealizuje ten sam samorząd) kwotą ponad 97,4 mln zł. Wartość wszystkich inwestycji, które utrzymają unijne wsparcie - uwzględniając wkład własny samorządów - przekracza 147,5 mln zł.

Przedsięwzięcia dotyczą budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w gminach: Miedziana Góra, Koprzywnica, Stąporków, Klimontów, Łoniów, Radoszyce, Sędziszów, Chmielnik, Bodzentyn, Solec-Zdrój, Suchedniów (dwa projekty), Samborzec i Sobków.

Dzięki inwestycjom przebudowanych będzie pięć oczyszczalni ścieków, powstanie też jedna nowa. Projekty zakładają także budowę ponad 126 km nowej kanalizacji i ponad siedmiu km wodociągów.

Najwięcej dofinansowania - 22 mln zł - na przedsięwzięcie o wartości ponad 34 mln zł otrzyma gmina Koprzywnica. Samorząd planuje przebudować i rozbudować oczyszczalnię ścieków - chodzi m.in. o nowy reaktor, kontenerową stację zlewczą nieczystości i przebudowę pompowni. Projekt przewiduje również budowę ponad 30 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Po zrealizowaniu inwestycji aglomeracja objęta projektem będzie całkowicie skanalizowana.

15,8 mln zł dotacji wykorzysta gmina Sędziszów, która zbuduje oczyszczalnię i będzie realizowała II etap budowy kanalizacji. Całkowity koszt projektu to niemal 25 mln zł. Oczyszczalnia będzie obsługiwała gminy Sędziszów i Słupia. Powstanie też prawie 11 km nowej sieci kanalizacyjnej.

Gmina Łoniów dzięki 12,1 mln dofinansowania projektu wartego ponad 18,6 mln zł wybuduje wodociąg w samym Łoniowie oraz sieć kanalizacyjną o długości ponad 15 km w miejscowościach: Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare i Świniary Nowe. Dzięki realizacji projektu poziom skanalizowania aglomeracji wzrośnie z 14 proc. do 100 proc.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podkreślił w rozmowie z PAP, że zapotrzebowanie na budowę infrastruktury kanalizacyjnej jest w regionie bardzo duże. „Mamy dziś 55 proc. skanalizowania w skali województwa, więc bardzo dużo jest do zrobienia. Trwa już kolejny nabór w ramach tego działania, gdzie do rozdysponowania będzie 80 mln zł, a kolejne 89 mln zł będzie dostępne w konkursie, który zostanie ogłoszony w trzecim kwartale 2017 r.” – dodał.

Jak wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, lepiej niż z dostępem do kanalizacji sanitarnej jest z wodociągami - tu wskaźnik w regionie wynosi 94 proc.

Wnioski w drugim konkursie w ramach świętokrzyskiego RPO związanym z gospodarką wodno-ściekową będzie można składać między 30 grudnia br. a 16 lutego 2017 r.

Projekty dotyczące tego działania, oprócz inwestycji zwianych z budową lub rozbudową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni mogą dotyczyć też budowy przydomowych i przyzakładowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji inteligentnych systemów zarządzania wodociągami.