Sprawozdania z działalności fundacji nie muszą już zawierać adresów członków zarządu.

Zmianę wprowadza nowela do rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Zmianę spowodowała interwencja GIODO, który miał zastrzeżenia do zamieszczania w publikowanych sprawozdaniach adresów zamieszkania członków zarządu fundacji, co nie jest niezbędne do zapewnienia osobom zainteresowanym możliwości ich zidentyfikowania i uzyskania ewentualnie kontaktu z nimi. Taki kontakt zapewnia bowiem informacja o adresie i siedzibie fundacji, która jest w sprawozdaniu.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 21 września (DzU nr 217, poz. 1291)