Twórcy archiwum piszą: „Pierściński podróżował z aparatem fotograficznym po Polsce, zwłaszcza po ukochanej kielecczyźnie, którą nazywał swoją artystyczną ojczyzną, od lat 50. XX. niemal do końca życia. Fotografował duże miasta, odwiedzał maleńkie osady, przemierzał kilometry polnych dróg. Z jego archiwum wyłania się obraz stosowanej wszędzie metody pracy. Każdy budynek, każdy zakład przemysłowy, każde drzewo, każde pole, każdy widok oglądał z wielu stron. Czasami można odnieść wrażenie, że przesuwał się o centymetry, aby jeszcze lepiej wydobyć sedno oglądanej sceny. Z jego fotografii można by zrobić model 3D obiektów, które odwiedził. Model 3D współczesnej mu Polski.”

Archiwum prezentuje szerokie spectrum jego zainteresowań: eksperymenty artystyczne, zdjęcia krajobrazowe propagujące ideę Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, której był współtwórcą, zdjęcia architektury zmieniającej się Polski, dokumentację industrializacji i urbanizacji Polski.

I znakomicie obrazują panoramę zmieniającej się Polski od lat 50. XX wieku do początku XXI. A zarazem pozwalają przyjrzeć się cechom jego stylu - dążeniu do syntezy i fascynacji strukturalnymi elementami krajobrazu, co nadawało cechy wizyjnej geometrii jego zdjęciom.

Do archiwum dołączono też interaktywną mapę, pozwalającą na podróżowanie tropem wędrówek fotografa po Polsce. Cały projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Paweł Pierściński fotografował od lat 50.; był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Honorowym Prezesem Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w Kielcach, a także członkiem honorowym wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce. Jego zdjęcia znamy z wielu publikacji artystycznych, turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych. Wydał też kilkanaście albumów indywidualnych, m.in. „ Struktury”, „ Między Wisłą a Pilicą” „ Świętokrzyskie” i był współautorem wydawnictw: „Kielecka Szkoła Krajobrazu”, „Mistrzowie Polskiego pejzażu”, „Polska Fotografia Krajoznawcza”.

17 grudnia 2020 o godz. 18 odbędzie się spotkanie on-line wokół archiwum Pawła Pierścińskiego, organizowane przez Warszawski Pawilon Architektury Zodiak.