„Zbliżamy się do momentu, kiedy coraz większą wagę będzie miało upraszczanie i zwiększanie przyjazności dla biznesu zarówno samych przepisów, jak i działania aparatu skarbowego” – mówi nowa minister finansów w rozmowie z Bogusławem Chrabotą i Andrzejem Stecem. I dodaje: „Planujemy powołać rzecznika praw podatnika. Zadbam, by szybko przedstawić odpowiednie regulacje. Kolejna kwestia to nowa ordynacja podatkowa. Mamy już gotowy projekt opracowany przez zespół kierowany przez profesora Leonarda Etela. To dobry projekt, wymaga on jednak jeszcze pewnych korekt, które zaproponujemy Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Będą to głównie właśnie poprawki podnoszące ochronę podatnika. Robimy też przegląd przepisów w celu wyłapywania „nadregulacji” czyli takich przepisów , które nie są już potrzebne, a stanowią jedynie obciążenie proceduralne (formalne) dla podatnika.”

Rozmowa z Teresą Czerwińską, minister finansów już jutro (we wtorek, 23.01.2018) - tylko w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl. A w wywiadzie: o najważniejszych priorytetach minister, czy będą zmiany w stawkach podatku VAT, o sposobach na uszczelnianie systemu podatkowego, czy wysokość deficytu budżetowego znów nas zaskoczy, kiedy Polacy nie będą musieli sami wypełniać PIT-ów, jaka ma być rola rynku kapitałowego w gospodarce i czy powinniśmy wprowadzić euro.