Drugiego dnia 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, debata o zaangażowaniu młodego polityka była jednym z głównych wydarzeń. Jej uczestnicy stwierdzili, że młode pokolenia zawsze były siłą napędową przemian w biznesie i polityce. Jednak rozwój nowych technologii zmienia oblicze społeczeństwa i stawia przed nim i nowe wyzwania. - Politycznie zaangażowani młodzi ludzie, dają impuls dla biznesu. Zmieniają status quo, a przedsiębiorstwa muszą się dostosować – mówił Michał Krupiński, kierujący od czerwcem Bankiem Pekao.

– Ponadto posiadają umiejętności elastycznego podejścia do wielu spraw, społeczeństwo potrzebuje ich do zmian – dodał.

W dyskusji udział wzięli też Pascale Baeriswyl, sekretarz stanu szwajcarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Desislava Karapchanska, szefowa działu Business Development z greckiej firmy energetycznej WATT+VOLT, oraz Zydrune Vitaite, dyrektorka sprzedaży w ELDES - litewskiej firmie inżynieryjnej w sektorze bezpieczeństwa.

Paneliści wskazywali na to, że to młode pokolenia niosą ze sobą potencjał do zmian zarówno w biznesie, jak i polityce. Zgodzili się, że rozwój technologiczny – szczególnie technologii komunikacyjnych i social media wiąże się z wyzwaniami dla wielu społeczeństw. - Technologia wstrząsnęła polityką. Musimy myśleć o algorytmach, influencerach, mediach społecznościowych i różnych źródłach informacji – mówił Krupiński.

Dzień wcześniej wziął udział dyskusji panelowej „Technologia blockchain a banki", w której podkreślał, że Bank Pekao bada możliwość zastosowania tej technologii. - Banki muszą na to spojrzeć w ten sposób - to uciekający pociąg, którego nie można zatrzymać. Albo do niego wskoczymy, albo ryzykujemy potrącenie. Co więcej, Bank Pekao chce prowadzić ten pociąg. Jest bardzo wiele procesów i mechanizmów, które możemy unowocześnić i sprawić, że będą jeszcze bardziej wydajne – zaznaczał. - Ponieważ Bank Pekao działa na mniejszą skalę niż globalne instytucje finansowe, możemy być bardziej elastyczni w implementacji nowych technologii. Może to przebiegać szybciej i efektywniej – dodał.

Bank zorganizował również panel dyskusyjny, którego tematem przewodnim były: polska gospodarka, możliwości do inwestowania w naszym kraju oraz sukcesja w biznesach rodzinnych. Wśród zaproszonych byli m.in. Rafael del Pino, prezes wywodzącej się z Hiszpanii grupy firm budowlanych Ferrovial (główny akcjonariusz Budimeksu), Shanu Hinduja, wiceprezes Hinduja Bank i Leonardo Ferragamo, przedstawiciel włoskiej grupy odzieżowej Ferragamo. W dyskusji udział wzięli też Adam Glapiński, prezes NBP, i Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF. Pekao reprezentowali Krupiński oraz Roksana Ciurysek-Gedir, od stycznia będąca wiceprezesem banku i nadzorująca pion bankowości prywatnej.

Adam Glapiński przekonywał, że Polska jest otwarta na inwestycje, ma konserwatywną, przewidywalną politykę monetarną oraz mocne przywiązanie do członkostwa w UE i wysoki poziom produktywności przekładający się na wzrost gospodarczy. Chrzanowski zaś zapewniał, że każdy przedsiębiorca chcący rozwijać w Polsce swój biznes, chcący realizować swoje idee, będzie traktowany na takich samych, równych zasadach.

Krupiński dodał, że dla Pekao obecność w Davos jest ważna. - Widzimy coraz większe przywiązanie do polityki protekcjonizmu gospodarczego na całym świecie, a my chcemy pokazać, że jako kraj wysoko cenimy sobie wspólną przyszłość. Pekao jest drugim największym bankiem w Polsce i największym bankiem korporacyjnym. Forum w Davos to dla nas doskonała okazja do pozyskania partnerów strategicznych celem implementacji technologii blockchain, uproszczenia procesów i ograniczenia back-office'u - powiedział Michał Krupiński.