Wynoszą one:

* stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 5,00% w skali rocznej.