Członkowie sejmowej komisji finansów publicznych uznali, że podatnikom kontrolowanym przez organy kontroli skarbowej nie będą naliczane odsetki za zwłokę w przypadku, gdy kontrola prowadzona przez inspektora będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Nie zdecydowali się zastosować krótszego, trzymiesięcznego okresu. Obowiązujące obecnie przepisy Ordynacji podatkowej przewidują bowiem, że odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres trwania postępowania prowadzonego przez urzędy skarbowe, jeżeli trwa ono dłużej niż ustawowe 3 miesiące.

Jednak przepis ten nie dotyczy kontroli prowadzonych przez inspektorów skarbowych, które mogą trwać 6 miesięcy. - Eksperci podkreślali, że takie rozwiązanie nie jest zgodne z konstytucją - wyjaśniała przewodnicząca podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego Maria Zuba (PiS).

Wcześniej projekt uzyskał akceptację podkomisji. Ulgi dla podatników związane z naliczaniem odsetek za zwłokę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, przygotowany przez komisję "Przyjazne Państwo". Dzięki zmianom podmioty kontrolowane przez inspektorów skarbowych korzystałyby z takich samych praw, jak podatnicy wobec których postępowania prowadzą urzędy skarbowe. Zdaniem komisji "Przyjazne Państwo" obecne rozwiązania powodują, że organy kontroli skarbowej m.in. nie ponoszą negatywnych skutków przedłużania postępowania.

Obciążają one podatników, którzy nie są zwolnieni z zapłaty odsetek, mimo że bardzo często nie ponoszą odpowiedzialności za wydłużone okresy postępowania prowadzonego przez organy kontroli skarbowej.