Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w ustnym uzasadnieniu wtorkowego wyroku w sprawie gminy, która wybudowała kanalizację i sieć wodociągową.

Gmina nie odliczyła VAT z faktur zakupowych dokumentujących inwestycję, bo nie wiązała się ona ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Infrastrukturę gmina przekazała innym podmiotom bezpłatnie. Po jakimś czasie bezpłatne udostępnienie zastąpiła odpłatna dzierżawa. Zmieniło się więc prawo do odliczenia, a zgodnie z ustawą o VAT w przypadku droższych środków trwałych w takiej sytuacji odliczenie się koryguje. Gdy chodzi o nieruchomości, zmiana ich wykorzystania wiąże się z korektą w czasie dziesięciu lat od zakupu, a w pozostałych przypadkach termin ten wynosi pięć lat.

NSA w ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdził, że na potrzeby korekty VAT gminne budowle są nieruchomościami. Rozstrzygnięcie oparł jednak na innej podstawie. Sąd zauważył, że w ogóle nie wyjaśniono, czy podmiot, któremu gmina udostępnia infrastrukturę, jest w świetle VAT oddzielnym od gminy podatnikiem. Jeśli nie, spór o charakter infrastruktury nie ma znaczenia, bo nie doszło do żadnej transakcji, która skutkowałaby opodatkowaniem i potrzebą korekty.

sygnatura akt: I FSK 1287/14