"Minister Andrzej Domański podkreślił otwartość Ministerstwa Finansów na współpracę z branżą funduszy inwestycyjnych oraz wagę jaką pełni sektor w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Ponadto zaakcentował istotną rolę, jaką dla gospodarki i oszczędzających pełnią Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zapewnił, że nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie" - podano w komunikacie.

Czytaj więcej

PPK mają za sobą dobry rok. Wartość aktywów niemal się podwoiła

Pięć priorytetów TFI

Uczestnicy spotkania omówili również „pięć priorytetów”, którą przedstawiciele IZFiA przekazali ministrowi, w tym dotyczących kształtowania polityki rządowej w zakresie wykorzystania potencjału mocy polskiego rynku kapitałowego do pobudzania i stabilizowania rozwoju gospodarczego Polski.

Przedstawiciele Izby wskazywali na potrzebę stabilizowania funkcjonowania systemu emerytalnego i zachowania kluczowych założeń PPK, stworzenia zachęt systemowych dla inwestorów indywidualnych i spółek, w tym rezygnację z podatku od zysków kapitałowych dla długoterminowych inwestycji.

Zwracali uwagę na potrzebę modernizacji i odbiurokratyzowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w tym przeniesienie procesów do sfery elektronicznej, tworzenia otoczenia legislacyjnego sprzyjającego rozwojowi i konkurencyjności rynku kapitałowego, m.in. przez eliminację goldplatingu, a także kształtowania profesjonalnego ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wpływem politycznym.