Ta liczba będąca wstępnym oszacowaniem jest nieco większa od 7,5 mld franków, jaką rząd podał w ubiegłym roku po przyjęciu przez Szwajcarię europejskich sankcji wobec Rosji — podał Reuter.

Krajowy Sekretariat ds. Gospodarczych (SECO), organ nadzorujący stosowanie sankcji poinformował, że liczba 7,7 mld jest najnowszym oszacowaniem i może ulec zmianie. Trudno podać dokładne dane, by na liście sankcji nie znaleźli się nowi ludzie, ani nie usunięto z niej dotychczasowych, podobnie bez orzeczeń są spawy w sądach o zablokowanie albo odblokowanie dalszych aktywów. Bardziej dokładna liczba powinna pojawić się pod koniec II kwartału 2024 wraz z ogłoszeniem przez bank centralny raportu dla rządu.

Wzrost zamrożonych aktywów wynika ze zwiększenia do 300 osób i 100 firm i organizacji podmiotów dołączonych do listy objętych sankcjami w ostatnich 12 miesiącach. Liczba uwzględnia ponadto szacowane zyski z depozytów gotówkowych, obligacji, akcji, nieruchomości i luksusowych aut.

Władze w Bernie zablokowały również waluty wymienialne na łączną sumę 7,4 mld franków należące do banku centralnego Rosji.