– Nie ma powodu, by mieszkańcy bloków w miastach nie korzystali z przywilejów fotowoltaiki – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju, podczas niedawnej rozmowy w radiowej Trójce. Zachęcał do skorzystania z nowego programu, który ministerstwo chce uruchomić od początku lutego 2023 r. Dzięki instytucji „prosument lokatorski dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych” te jednostki będą mogły odzyskać 100 proc. wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50 proc. dofinansowania na instalację.