Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach działania 1.3.3 „Rozwój przedsiębiorczości" – schematy A i B. Oznacza to możliwości zdobycia dotacji na kompleksowe projekty związane z:

- przygotowaniem terenów inwestycyjnych,

- rozwojem infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na obszarze aglomeracji jeleniogórskiej i daje szansę na:

- uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, wywóz odpadów, niwelacja terenu, wymiana ziemi),

- kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media),

- budowę nowych lub adaptację (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu),

- zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu),

- budowę, modernizację wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wyłącznie jako uzupełniający element projektu),

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, dotyczących rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją),

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu).

Zgodnie z regulaminem konkursu nabór wniosków będzie prowadzony od ósmego do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, wytyczne, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.dip.dolnyslask.pl.