Tak wynika z odpowiedzi udzielonej Związkowi Gmin Wiejskich RP przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju (pismo z 9 grudnia 2016 r.).

Wynika z niego, że od 16 lipca 2016 r. elektrownia wiatrowa w całości stanowi obiekt budowlany (budowlę), co potwierdza zarówno aktualna definicja budowli zawarta w ustawie – Prawo budowlane, jak i załącznik nr XXIX do tej ustawy, który mówi, że elektrownia wiatrowa w całości jest obiektem budowlanym.

Stanowisko takie prezentuje również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, autor obowiązującej od 31 sierpnia 2016 r. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Wynika z niej też, że nowe zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Oznacza to odejście od dotychczasowej praktyki uznawania, że podatkiem od budowli opodatkowany był tylko fundament i maszt elektrowni wiatrowej, ale już nie zamontowane na nich urządzenia techniczne służące m.in. do wytwarzania prądu.

Warto przypomnieć, że budowle (inaczej niż pozostałe nieruchomości) opodatkowane są stawką w wysokości 2 proc. ich wartości ustalanej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi zatem o wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustaloną na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów i Rozwoju odmówiło gminom wydania interpretacji ogólnej w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych od nowego roku.

– Wydanie takiej interpretacji jest przedwczesne – uzasadnia Wiesław Janczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

– Ewentualne sygnały o niejednolitości stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych i uzasadniające wydanie takiej interpretacji mogą pojawić się dopiero po 1 stycznia 2017 r., kiedy to nowe regulacje zaczną obowiązywać – uzasadnia wiceminister Janczyk.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.cyrankiewicz@rp.pl

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły