Pakiet dla średnich miast to m.in. zestaw preferencji w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania dla mniejszych samorządów. Na poziomie resortu rozwoju chodzi o unijne dotacje z programów krajowych, a na poziomie Banku Gospodarstwa Krajowego – m.in. finansowanie dłużne.

Z kolei Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który zarządza Funduszem Inwestycji Samorządowych, ma dostarczać kapitału na rozwój, który nie będzie powodował wzrostu zadłużenia lokalnych budżetów. W czwartek, po kilkumiesięcznych przygotowaniach, podpisano dwie pierwsze umowy inwestycyjne.