Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał na przetargu dziewięcioletnie obligacje drogowe za 1,5 mld zł. Dodatkowo uplasował 300 mln zł na aukcji dodatkowej. Popyt na papiery na głównym przetargu sięgnął 3,32 mld zł. Średnia rentowność obligacji, oprocentowanych 6,25 proc. w skali roku sięgnęła 6,429 proc. To o 35 pkt bazowych więcej, niż obecna rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Tymczasem i jedne i drugie papiery mają gwarancje Skarbu Państwa.

Dwa tygodnie temu BGK sprzedał papiery pięcioletnie za niespełna 800 mln zł przy popycie 2,9 mld zł i średniej rentowności na poziomie 6 proc. – o około 30 pkt bazowych wyższej, niż w przypadku analogicznych papierów skarbowych. Wówczas analitycy przypominali, że mimo rządowych gwarancji inwestorzy wyceniają obligacje BGK gorzej, niż ofertę Ministerstwa Finansów z uwagi na wątpliwości co do przyszłej płynności emisji.

BGK zapowiedział, że 26 października 2009 r. odbędzie się debiut obligacji infrastrukturalnych BGK na rynku obligacji GPW - Catalyst. W sumie bank chce pozyskać w tym roku w drodze emisji w sumie 7,25 mld zł. Środki zasilą Krajowy Fundusz Drogowy. Przetargi odbędą się 4 i 18 listopada oraz 9 grudnia 2009 r.