Był to drugi miesiąc z rzędu załamywania się wskaźnika.

"Głównym powodem spadku wskaźnika w tym miesiącu był wolniejszy niż w poprzednich miesiącach wzrost zatrudnienia. Wynagrodzenia, pomimo że rosły, to jednak szybki wzrost cen redukował ich siłę nabywczą. W efekcie gospodarstwa domowe bardziej odczuły wzrost cen, który dotyczył wszystkich konsumentów, niż wzrost płac, który objął tylko niektórych" - napisano w raporcie.