Nie wolno odliczać całego VAT od zakupów, jeśli mamy też sprzedaż nieopodatkowaną. Nawet gdy przepisy nie określają technicznych zasad proporcjonalnego rozliczenia. Takie są wnioski z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

Czytaj także: VAT w gminach: jest możliwość stosowania prewspółczynnika indywidualnego - wyrok NSA

Orzeczenie dotyczy zasad odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., czyli dniem wejścia w życie przepisów o tzw. prewspółczynniku (rozliczeniu proporcjonalnym). Związek gmin prowadził właśnie taką działalność. Oprócz zadań publicznych niepodlegających opodatkowaniu zajmował się m.in. wyposażaniem nieruchomości w pojemniki na odpady, a także ich transportem.

Związek chciał odliczać cały VAT od wydatków na wszystkie rodzaje swoich działań, kierując się m.in. orzecznictwem polskich sądów administracyjnych. Złożył w tej sprawie wniosek o interpretację indywidualną. Skarbówka nie zgodziła się na pełne odliczenie, twierdząc, że związek powinien wyodrębnić VAT, który można odliczać.

Spór trafił do unijnego sądu, który stanął po stronie polskiego fiskusa. Podkreślił, że zastosowanie pełnego odliczenia przy sprzedaży mieszanej byłoby niezgodne z podstawowymi zasadami wspólnotowego systemu VAT. Odliczeniu podlega tylko podatek naliczony obciążający towary i usługi wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Brak przepisów określających konkretną metodę obliczania podatku do odliczenia od zakupów związanych jednocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą VAT nie oznacza, że mamy prawo do 100 proc. odpisu. Podatnik musi sam podzielić kwoty VAT między działalność gospodarczą i czynności, które taką działalnością nie są.

– To niekorzystne dla gmin rozstrzygnięcie. Muszą teraz przeanalizować swoje rozliczenia z lat 2014–2015, a także z grudnia 2013 r. (te okresy się jeszcze nie przedawniły). Nic im nie grozi, jeśli mają korzystną dla siebie interpretację indywidualną. Wprawdzie fiskus nie zgadzał się na pełne odliczenie, ale musiał wydawać pozytywne dla gmin interpretacje w sprawach, które trafiały do sądów. Te bowiem przyznawały rację samorządom –tłumaczy Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w kancelarii Gekko Taxens. – Natomiast gminy, które odliczały cały podatek, nie mając żadnego zabezpieczenia, powinny zastanowić się nad korektą rozliczenia – dodaje ekspertka.

Sygnatura akt: C-566/17