Polska energia: ambitnie i bezpiecznie

Transformacja gospodarki to proces rozłożony na dekady, ale decyzje w zakresie polityki energetycznej państwa muszą zapaść już teraz. Jeszcze w 2024 r. może rozpocząć się proces wyodrębnienia aktywów węglowych z grup energetycznych.

Publikacja: 14.05.2024 01:00

W trakcie dyskusji jej uczestnicy szukali dróg przyspieszenia transformacji energetyki, mowa była m.

W trakcie dyskusji jej uczestnicy szukali dróg przyspieszenia transformacji energetyki, mowa była m.in. o zmianie właścicielskiej dotyczącej aktywów węglowych, które dziś są w strukturach wytwórców

Foto: Maciek Zygmunt

Partner relacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

Minister przemysłu Marzena Czarnecka potwierdziła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że rząd jest zainteresowany wyodrębnieniem wytwórczych aktywów węglowych z grup energetycznych. – To się już właściwie stało i te aktywa zostały wyodrębnione w ramach grup energetycznych, jest tylko kwestia przeniesienia własności tych aktywów poza grupy energetyczne – powiedziała.

Jak tłumaczyła, w przeciwnym wypadku spółki energetyczne będą miały kłopoty finansowe i nie uzyskają stosownych kredytów albo otrzymają dużo droższe finansowanie, co finalnie będzie nieopłacalne również dla samej transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji.

Zapewnić ciągłość systemu

Komentując kwestię wydzielenia aktywów węglowych, Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, wskazał, że transformacja energetyczna polskiej gospodarki to proces rozłożony na dekady, w związku z czym energetyka konwencjonalna – oparta na węglu – która w okresie przejściowym będzie stanowić o ciągłości systemu i bezpieczeństwie energetycznym, nie może już działać na zasadach rynkowych. To prowadzi zaś do przejęcia aktywów węglowych przez państwo.

– Jako gracze rynkowi jesteśmy regulacyjnie zniechęcani do używania technologii opartej na węglu. I tutaj pojawia się kwestia przejęcia tych aktywów i odpowiedzialności za system i za jego stabilność przez rząd – tam, gdzie ta odpowiedzialność jest przynależna. Rząd jest odpowiedzialny za stabilną strukturę tego sektora – powiedział szef PGE.

I dodał: – Te aktywa są już wydzielone z Polskiej Grupy Energetycznej organizacyjnie jako segment biznesowy, stanowią odrębny podmiot prawny, odrębną jednostkę organizacyjną. Teraz pozostaje „tylko” kwestia zmiany właścicielskiej, czyli przejęcia odpowiedzialności za nadzór bezpośredni, właścicielski i za nadzór operacyjny właśnie przez rząd, który odpowiada za koordynację całości.

Dariusz Marzec wskazał też, że proces zmiany właścicielskiej aktywów węglowych powinien rozpocząć się w tym roku i zakończyć w kolejnym, co jest planem ambitnym, ale jak najbardziej wykonalnym, koniecznym i celowym.

Prezes PGE zwrócił również uwagę, że w okresie przejściowym dochodzenia do neutralności klimatycznej konieczne jest zapewnienie energii w racjonalnej cenie.

Rynek stabilizuje się

Odnosząc się do cen energii, Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ocenił, że rynek się stabilizuje.

– Stabilizują się ceny gazu, stabilizują się ceny energii elektrycznej, stabilizują się też ceny paliw dla ciepłownictwa, więc można by było powiedzieć, że jesteśmy w momencie, w którym jesteśmy już gotowi do tego, aby wracać do rynku – powiedział.

W ocenie prezesa URE dotychczasowe rozwiązania ochronne były potrzebne, ale nastał już moment, kiedy należy definitywnie wychodzić z działań osłonowych. – Rozumiem też jednak, że jest potrzebny pewien mechanizm, który spowoduje, że to wyjście z działań osłonowych będzie wyjściem ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym – uzupełnił.

Podczas dyskusji Rafał Gawin komentował również kwestię sieci dystrybucyjnej, wskazując, że celem nie powinno być samo przyłączenie do sieci, ale jej efektywne wykorzystanie. – Pamiętajmy o tym, że rozbudowa sieci, budowa nowych sieci to jest duży nakład inwestycyjny. To kosztuje ogromne pieniądze, a zwrot z inwestycji następuje w okresie wieloletnim. To są dekady – stwierdził.

W tym kontekście Dariusz Marzec przypomniał, że w ubiegłym roku PGE przeznaczyła ok. 4 mld zł na inwestycje w dystrybucję.

– To wszystko są inwestycje, które mają na celu poprawę jakości sieci i stabilności działania sieci, poprawę jej elastyczności, przepustowości, inwestycje, które poprawią możliwość sieci w zakresie przyłączania nowych źródeł wytwarzania, szczególnie z energetyki odnawialnej. Obecnie dystrybucja to nasz największy obszar inwestycyjny; obecnie, bo za chwilę dojdą farmy wiatrowe i inwestycje związane z wytwarzaniem źródeł niskoemisyjnych i bezemisyjnych – tłumaczył szef PGE.

Dodał też, że dystrybucja stanowi podstawę regulowanego przychodu Grupy i jest jednym z podstawowych segmentów jej działalności, dlatego strategicznym celem PGE jest rozwój sieci, poprawianie jej stabilności, niezawodności i dostępności dla klientów, zarówno mniejszych, jak i większych wytwórców.

Partner relacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

Minister przemysłu Marzena Czarnecka potwierdziła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że rząd jest zainteresowany wyodrębnieniem wytwórczych aktywów węglowych z grup energetycznych. – To się już właściwie stało i te aktywa zostały wyodrębnione w ramach grup energetycznych, jest tylko kwestia przeniesienia własności tych aktywów poza grupy energetyczne – powiedziała.

Pozostało 90% artykułu
Europejski Kongres Gospodarczy
Wartości, które należy promować w biznesie
Europejski Kongres Gospodarczy
Czy proste podatki są możliwe
Materiał partnera
Byliśmy prekursorem budownictwa zrównoważonego w Polsce
Materiał partnera
Jesteśmy liderem transformacji
Europejski Kongres Gospodarczy
Cyfryzacja wyznacza kierunki zmian