Partner rozmowy: Famur

Famur działa w trudnej branży związanej z górnictwem węgla kamiennego, które czeka transformacja. Czy zmiany widoczne są też w pana firmie?

Nie pierwszy raz przychodzi nam funkcjonować w zmiennym otoczeniu rynkowym, więc nie jest to dla nas nowość ani zaskoczenie. Trudno walczyć z globalnymi megatrendami. Kwestie związane z dekarbonizacją, nową polityką klimatyczną czy nowymi celami, które zmierzają w kierunku niskoemisyjnych gospodarek, to fakt. Staramy się wyprzedzać trendy i zrozumieć, w jakim kierunku te zmiany zmierzają, a następnie jak najlepiej je wykorzystać w celu dostosowania naszej firmy do nowo otwierających się perspektyw rozwojowych.

Jak zamierzacie to robić?

Bardzo intensywnie staramy się zbudować kolejną nogę biznesową. Wychodzimy z założenia, że jako firma od lat związana z sektorem energetycznym, będąc elementem łańcucha dostaw w części energetyki konwencjonalnej, w naturalny sposób możemy znaleźć swoje miejsce w nowo tworzącym się sektorze energetyki odnawialnej, który będzie stanowił istotną bazę rozwojową rynku energetycznego w Polsce przez kolejne kilkadziesiąt lat.

Budujemy pierwszy element struktury związanej z zieloną transformacją Famuru, ukierunkowanej na sektor fotowoltaiki przemysłowej. Przeprowadziliśmy proces integracyjny z firmą Projekt Solartechnik, która stała się naszym partnerem operacyjno-biznesowym, otwierającym ścieżkę wejścia w sektor wielkoskalowych farm solarnych. Partnerstwo z PST pozwoliło nam pozyskać najważniejsze kompetencje związane z wiedzą operacyjną. Łącząc to z doświadczeniem i know-how, które przez lata budował Famur w zakresie sprawności operacyjnej, elastyczności biznesowej i wspierających struktur finansowych, pozwalających na odpowiednie skalowanie biznesu, udaje nam się z sukcesem podążać ścieżką budowania mocnej platformy rozwojowej, otwartej na sektor fotowoltaiki wielkoskalowej.

Jeżeli chodzi o dotychczasowe budowanie naszych kompetencji w nowym obszarze, to już obecnie zgromadziliśmy dość pokaźny portfel projektów ukierunkowanych na sektor fotowoltaiczny. Wspólnie z Projekt Solartechnik mamy w portfelu prawie 1,3 GW projektów na różnych etapach rozwoju. Gotowych do realizacji jest około 260 MW, które mają wygrane aukcje z lat 2019, 2020 i 2021. Z tej puli aż 130 projektów jest już w trakcie budowy. Zakładamy, że do końca roku około 100 MW w tych projektach zostanie ukończonych, a pozostałe 30 MW będziemy kończyć na przestrzeni czterech–pięciu miesięcy 2022 roku.

Przeszło 1 GW to dużo, ale kiedy osiągniecie tę moc?

Oczywiście będziemy się starali osiągnąć ją jak najszybciej. Fotowoltaika, zgodnie z zapowiedziami, jakie zostały przekazane przez nas pod koniec maja w ramach prezentacji zmodyfikowanych kierunków strategicznych, ma umożliwić przekształcenie Famuru w holding inwestujący w zieloną transformację. To dla nas bardzo atrakcyjny rynek, szczególnie że jest on we wczesnej fazie rozwoju, bardzo dynamiczny, ale mocno rozproszony, na którym nie wykształciły się jeszcze firmy, mające mocną pozycję liderów kompleksowo integrujących sektor zielonych źródeł energii. My mamy ambicję zostać jednym z nich, a fotowoltaika to pierwszy krok.

Co dalej?

Następnie chcielibyśmy stworzyć kompleksową ofertę związaną z obsługą sektora zielonych technologii na wzór tego, co udało nam się zrealizować w tej części naszego core biznesu, w której dostarczaliśmy technologie wydobywcze. Jesteśmy przekonani, że taka kompleksowa oferta będzie nas wyróżniała na rynku.

Chcielibyśmy zbudować pakiet rozwiązań, które pozwolą kompleksowo optymalizować czynnik energetyczny u naszych partnerów biznesowych, z którymi planujemy rozwijać współpracę w zakresie zielonych technologii. Ale nie tylko w oparciu o dostarczanie rozwiązań związanych z optymalizacją czynnika energii elektrycznej, ale też takich komponentów jak energia cieplna, chłodnictwo, wentylacja, klimatyzacja, spiętych zarządzaniem całością systemów optymalizujących wykorzystanie czynników energetycznych w postaci dopasowanych rozwiązań typu smart grid. To nasza ambicja, którą planujemy wprowadzić w życie w postaci kompleksowej oferty, która pozwoli odpowiadać na coraz bardziej rosnące potrzeby w zakresie optymalizacji kosztów wykorzystania energii w przemyśle.

Czy w tych nowych segmentach będziecie, tak jak w przypadku fotowoltaiki, poszukiwać partnerów, którzy mają kompetencje w tym zakresie?

Przez prawie 20 lat staliśmy się jednym z liderów procesów fuzji i przejęć – zrealizowaliśmy ich 16. Tym razem musimy nieco zmienić formułę, żeby szybko i efektywnie zaistnieć w nowych obszarach. W naszej ocenie najlepiej jest znaleźć odpowiednio dopasowanego, profesjonalnego partnera, który dysponuje kompetencjami, zapleczem wykonawczym, intelektualnym, projektowym, i wspierając go naszymi kompetencjami w zakresie poprawy efektywności zarządzania, strukturą wsparcia rynkowego i finansowego, umożliwić wspólne skalowanie takiego biznesu i efektywne wejście na nowy rynek.

- not. jer