To środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) dzielone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Agencja ogłosiła już pierwszy w tym roku, a czwarty w ogóle, nabór wniosków w działaniu 1.2 PO PW pn. „Internacjonalizacja MŚP". Odbędzie się on według zmienionych i bardziej atrakcyjnych zasad.

Korzystne zmiany

Pierwsza z wprowadzonych zmian w pierwszym tegorocznym konkursie to większa kwota dofinansowania. Przedsiębiorca może otrzymać do 800 tys. zł dotacji na wsparcie ekspansji na zagraniczne rynki.

Pokryje ona aż 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Inna nowość to rozszerzony katalog kosztów, na które firmy mogą przeznaczyć dotacje. Teraz będą mogły sfinansować udział w szkoleniach, wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych, a także przygotowanie badań i testów produktów przeznaczonych na zagraniczne rynki.

- Zwiększamy limit wydatków na udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Odpowiadamy tym samym na oczekiwania przedsiębiorców. Wierzymy, że zaowocuje to jeszcze większą liczbą kontraktów - wyjaśnia Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

- Intensyfikacja działalności eksportowej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw jest jednym z ważnych wyzwań wskazanych w planie premiera Morawieckiego. Potencjał firm z Polski Wschodniej do ekspansji zagranicznej jest bardzo duży. Wiele wyróżniających się pod względem jakości produktów i usług czeka na swoją szansę na zagranicznych rynkach. Wierzę, że z pomocą Programu Operacyjnego Polska Wschodnia będzie to łatwiejsze – dodaje Hamryszczak. W konkursie będą mogli wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy z pięciu wschodnich województw tj. z: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie jest przeznaczone m.in. na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony przez PARP rozpocznie się 27 lutego br. i potrwa do 29 marca br. Kolejna runda naboru w działaniu 1.2 PO PW wystartuje jeszcze w lipcu tego roku (II runda konkursu: 30 lipca – 4 września 2018 r.). Więcej informacji, w tym dokumentację konkursową, można znaleźć na stronach PARP w szczególności na:

https://popw.parp.gov.pl/aktualnosci/100-mln-zl-na-rozwoj-miedzynarodowej-aktywnosci-firm-parp-oglosila-konkurs-internacjonalizacja-msp

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ