Pierwsza siedziba KPMG w Polsce mieściła się w bardzo prestiżowym na ówczesne czasy budynku, w którym był także hotel Marriott. Cała firma audytorska mieściła się wówczas w jednym pomieszczeniu. Rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi audytorskie i doradcze sprawiło, że po Warszawie KPMG otworzyło kolejne biura: w 1995 r. w Krakowie i Poznaniu, w 2005 r. we Wrocławiu, w 2007 r. w Gdańsku i Katowicach oraz w 2013 r. w Łodzi. Obecnie zatrudnia blisko 2000 pracowników w siedmiu biurach.

Audyt z tradycjami

KPMG jest jedną z wiodących firm na świecie, świadczących m.in. profesjonalne usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz usług poświadczających. Działa obecnie w 146 krajach i zatrudnia ponad 227 tys. pracowników w firmach członkowskich. Dział audytu ogólnego KPMG w Polsce istnieje od ponad trzydziestu lat i świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Klientami KPMG są zarówno największe firmy będące liderami swoich branż (w tym firmy rodzinne), jak również małe i średnie przedsiębiorstwa. Aktualnie KPMG zatrudnia w działach audytu w Polsce ponad siedmiuset specjalistów. Kluczowymi osobami są: Stacy Ligas, starszy partner i CEO KPMG w Polsce oraz Marek Gajdziński, partner i szef funkcji audytu.

Firma podkreśla, że przywiązuje bardzo dużą wagę do kompetencji merytorycznych pracowników badających sprawozdania finansowe. Od lat to właśnie KPMG zatrudnia najwięcej biegłych rewidentów z polskimi licencjami spośród wszystkich firm audytorskich w Polsce. W najnowszej edycji rankingu audytorów „Rzeczpospolitej" także zajmuje pierwsze miejsce pod tym względem.

Międzynarodowy charakter

KPMG podkreśla, że angażuje w czynności rewizji finansowej specjalistów z różnych dziedzin, którzy jednocześnie dobrze znają specyfikę branży, w której działa dany klient. Standardem jest już udział w projektach audytowych ekspertów z obszarów IT, podatków, wycen czy ryzyka związanego z instrumentami finansowymi. Należąc do globalnej sieci, KPMG w Polsce może liczyć także na wsparcie ekspertów sektorowych z zagranicznych praktyk KPMG w ramach Centre of Excellence. Przepływ wiedzy odbywa się także za sprawą międzynarodowych grup tematycznych. Pozwala to audytorom KPMG w Polsce na czerpanie doświadczeń także z zagranicznych rynków.

Duża część klientów KPMG działa na arenie międzynarodowej. Bardzo często tego typu przedsiębiorstwa powierzają KPMG w Polsce koordynację i zarządzanie całym procesem audytu, nie tylko w Polsce, ale także na innych rynkach, na których prowadzą działalność. Z tej opcji usług korzystają klienci - polskie firmy, które prowadzą działalność poza granicami Polski. Z myślą o międzynarodowych spółkach w KPMG w Polsce funkcjonują tzw. foreign desks, dzięki którym zarządy firm z zagranicznym kapitałem mogą pracować z KPMG w swoim ojczystym języku. Jest to globalna sieć praktyk, której celem jest pomoc zagranicznym inwestorom w rozwoju ich firm w danym kraju. W KPMG w Polsce funkcjonują foreign desks wspierające m.in. firmy z Francji, Włoch, USA, Japonii, Niemiec, Chin czy Korei Południowej.

Nowoczesny biznes z ludzką twarzą

Podczas badania sprawozdań finansowych audytorzy KPMG wykorzystują nowoczesne narzędzia analityczne. Każde badanie zostaje zaprojektowane i wdrożone zgodnie z krajowymi standardami, z wykorzystaniem metodyki i narzędzi wypracowanych w ramach globalnej sieci. Mowa m.in. o systemach i narzędziach informatycznych, które podnoszą efektywność badania, a poprzez analizę dużych baz danych w oparciu o wbudowane reguły pogłębiają zakres analizy oraz umożliwiają odpowiednią prezentację danych i wniosków na spotkaniach z zarządami oraz radami nadzorczymi. Jednym z takich rozwiązań technologicznych jest globalna platforma audytowa KPMG Clara – narzędzie, które m.in. zapewnia bezpośredni podgląd statusu badania w czasie rzeczywistym we wszystkich lokalizacjach, w tym również wyniki bieżących analiz.

KPMG Clara pozwala na inteligentne czytanie i analizowanie danych pod kątem zdefiniowanych wcześniej założeń. Technologia ta może być dostosowywana do wielu obszarów audytu. Umożliwia m.in. także automatyczną identyfikację transakcji z nieoczekiwaną lub nietypową wartością, co pozwala audytorom skoncentrować się m.in. na transakcjach wysokiego ryzyka oraz wartościach skrajnych. KPMG stosuje i promuje rozwiązania służące wspieraniu społeczności lokalnych, środowiska (do 2030 r. sieć chce osiągnąć neutralność klimatyczną), działania na rzecz przedsiębiorczości oraz walkę z dyskryminacją. KPMG w Polsce jest członkiem Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Sygnowało również deklarację Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych i Kartę Różnorodności. Z kolei w 2018 r. powstała Fundacja KPMG w Polsce, której głównym celem jest wspieranie edukacji dzieci z ubogich rodzin.