Początek działalności PKF przypadł na okres transformacji polskiej gospodarki. Był to czas powstania rynku kapitałowego i oparcia biznesu na relacjach popytu i podaży w miejsce dotychczasowych reguł zarządzanej centralnie produkcji i dystrybucji dóbr.

Pojawiło się wiele nowych regulacji prawnych, w których dotychczasowi zarządzający przedsiębiorstwami nie zawsze potrafili odnaleźć właściwe rozwiązania dla swoich firm. Ewa Jakubczyk-Cały wspomina, że był to pasjonujący czas: poszukiwanie szans dla siebie, z jednoczesną możliwością wsparcia innych, przy wykorzystaniu kompetencji uwolnionego wreszcie zawodu biegłego rewidenta.

- W tamtym czasie miałam już spore doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w tym w branży budowlanej, uzdrowiskowej i produkcyjnej. Posiadałam też tytuł biegłego rewidenta. Konsulting gospodarczy był jednak wówczas dla mnie bardziej inspirujący, emocjonujący niż audyt finansowy. W tym czasie zapadła też decyzja o naszej przeprowadzce z Dolnego Śląska do Warszawy. Nikt tu jednak na nas nie czekał. Pomimo odbycia wielu rozmów rekrutacyjnych, nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej propozycji pracy. Nie pozostało nic innego, jak zrealizować swoje pasje i marzenia w oparciu o intuicję i kompetencje całkowicie na własny rachunek - wspomina Ewa Jakubczyk-Cały.

Trzy dekady działalności

Pierwszy etap funkcjonowania firmy przypadł na okres 1993-2003 r. Oferowane usługi w tym czasie dotyczyły głównie wsparcia zmian w zarządzaniu majątkiem, płynnością, tworzeniem nowych koncepcji kontrolingu, rachunkowości zarządczej i modeli zarządzania finansami. PKF brało istotny udział we wsparciu restrukturyzacji górnictwa, cukrownictwa czy przemysłu maszynowego. Na bazie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków firma realizowała też wiele projektów na rzecz banków w zakresie analiz dotyczących oddłużania przedsiębiorstw, tworzenia biznes planów i nowych strategii.

Oprócz linii konsultingowej zarządzanej przez Jana Cały, PKF rozwinął też linię audytorską, istotnie wspomagając powstałe wówczas narodowe fundusze inwestycyjne w zakresie prywatyzacji, dostarczając dyrektorom inwestycyjnym informacji o stanie zarządzanych przez nich przedsiębiorstw poprzez realizację due diligence, lub audytując sprawozdania finansowe. Już w pierwszej dekadzie funkcjonowania firma założyła swoje pierwsze oddziały: w Jeleniej Górze, Katowicach, Gdańsku i Rzeszowie.

W 2000 r. zapadła decyzja o przystąpieniu do międzynarodowej sieci firm audytorskich PKF International, co stworzyło możliwości realizacji usług dla klientów zagranicznych, poszukujących inwestycji w Polsce.

Z kolei druga dekada działalności PKF obejmuje lata 2004-2014. Firma stale się rozrastała. Oprócz wzrostu organicznego dokonała również przejęć. Otworzyła dodatkowo oddziały w Poznaniu, Łodzi, Opolu i we Wrocławiu. W 2006 r. zmieniona została nazwa firmy z A&E Consult na PKF Consult.

- Rynek zaczął zauważać firmę i jej nową markę „PKF". Na trwale zaznaczyliśmy się na czołowych miejscach w rankingach firm audytorskich w Polsce publikowanych przez gazety „Rzeczpospolita" i „Parkiet" – podkreśla Ewa Jakubczyk-Cały.

Okres drugiej dekady funkcjonowania firmy to czas wprowadzania międzynarodowych standardów rachunkowości, a także wielu obsługiwanych przez PKF debiutów firm na rynku kapitałowym. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było nowym impulsem dla rozwoju gospodarki i świadczenia nowych usług. Coraz większego znaczenia nabierały też nowe technologie. PKF wykorzystując środki unijne przystosował firmę do nowoczesnych form świadczenia usług, dostarczając jej ekspertom narzędzi i programów. Zatrudniał wtedy już ponad 100 ekspertów, audytorów finansowych, doradców podatkowych i analityków finansowych w 7 miastach Polski: Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi i Opolu. Dotychczasowi menedżerowie współpracujący z PKF „ od studenta", zostali partnerami /wspólnikami PKF. Do grupy tej zaliczamy dziś: Mariusza Kucińskiego ,Mirosławę Cienkowską, Rafała Baryckiego, Marka Wojciechowskiego, Grażynę Sadowską-Malczewską i Agnieszkę Chamerę.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Trzecia dekada działalności PKF rozpoczęła się w 2015 r. i trwa nadal. Wyzwaniem tego okresu były zmiany w regulacjach obowiązujących dla firm audytorskich. Wymusiły one reorganizację firmy, położenie nacisku na wzrost standaryzacji usług oraz dalszy wzrost kompetencji i zmiany technologiczne.

- Uznajemy użyteczność tych zmian dla podwyższenia jakości i standaryzacji usług firm audytorskich. Ale dla dostosowania się do nowych wymogów konieczna była determinacja, bo wymagało to sporych nakładów finansowych, co przy niekorzystnych rynkowych relacjach cenowych za usługi audytorskie nie było łatwym zadaniem. Trendy wskazują jednak, że ceny za usługi audytorskie wzrastają, nadążając za kosztami koniecznej pracochłonności i wymagań kompetencyjnych niezbędnych do realizacji usług odpowiedniej jakości - podkreśla Ewa Jakubczyk-Cały.

Rzut oka na plany

Początkowo w firmie pracowali tylko założyciele, wspomagający się studentami, a wyłącznie dla potrzeb konkretnych projektów zatrudniano również specjalistów z różnych dziedzin.

- Nie było jeszcze pieniędzy na zatrudnienie dodatkowych stałych ekspertów. To była wówczas tytaniczna praca - wspomina Jakubczyk-Cały. Dodaje, że dopiero po kilku latach funkcjonowania firmy można było zatrudnić na stałe innych ekspertów.

Dziś PKF zatrudnia ponad 200 specjalistów, wykształciło też ponad 50 nowych biegłych rewidentów odbywających tam aplikację.

Grupa realizuje aktualnie usługi audytorskie, prawne, podatkowe, szkoleniowe, konsultingowe i księgowe. Funkcjonuje na obszarze całej Polski. Realizuje usługi dla sektora produkcyjnego, usługowego, finansowego, w tym dla banków i instytucji ubezpieczeniowych. Czy widzi przed są wyzwania?

- Oczywiście. Mamy świadomość, że obecnie jesteśmy w punkcie, w którym jest dobry czas na wykorzystanie szans związanych z ustabilizowaniem się firmy i jej pozycji. Warunkiem tego jest jednak zawsze utrzymanie jakości, standaryzacji. W tym zakresie stale występują wyzwania bieżące: dostępność odpowiednich kadr, staranność, rzetelność, spełnienie wymogów etycznych - podkreśla Jakubczyk-Cały. Dodaje, że mając te wyzwania na uwadze, PKF od lat prowadzi aktywne programy wspierające kompetencje pracownicze. Wraz z rozwojem firmy rozrasta się jej struktura organizacyjna, a liczba wakatów na stanowiska menedżerskie stale wzrasta.