Zalew powstaje w malowniczej dolinie między Biszczą a Żarami. Będzie miał 44 ha lustra wody. Koszt inwestycji to 7,1 mln zł, z czego 5,3 mln zł pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Docelowo zalew ma mieć ponad 72 ha lustra wody. Na środku znajdzie się 10-hektarowa wyspa. Wokół zbiornika na 64 ha gruntów komunalnych w przyszłości mają powstać parkingi, domy wypoczynkowe, restauracje i sklepy.

Genowefa Tokarska, która od 17 lat kieruje gminą, ma nadzieję, że zalew stanie się kołem zamachowym lokalnej gospodarki i w zasadniczy sposób zmieni charakter gminy z typowo rolniczej na turystyczną. – Nad czystą wodę ludzie zawsze będą przyjeżdżać – mówi wójt Tokarska.

Pomysł budowy zalewu powstał na początku lat 90. Gmina przez siedem lat szukała źródeł finansowania tej inwestycji. Udało się w ubiegłym roku.W Biszczy rzadko która inwestycja finansowana jest z budżetu gminy. Bywa, że projekt leży tak długo, aż uda się pozyskać na niego środki z funduszy zewnętrznych. Tak było z budową oczyszczalni ścieków i stadionu w Biszczy, budową Domu Ludowego, zespołu boisk przy szkole w Bukowinie, mieszkań socjalnych, odnowieniem zabytkowej wieży widokowej przy budynku urzędu gminy. Tak jest z kolejnymi etapami budowy dróg i kanalizacji.

– Jesteśmy małą gminą. Z pieniędzy budżetowych realizujemy inwestycje, które nie mogą czekać – mówi Genowefa Tokarska.Biszcza, w której mieszka niepełna 4 tys. mieszkańców, bardzo dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków unijnych. Zanim się pojawiły, gmina sięgała po pieniądze z różnych fundacji i instytucji, na przykład z Fundacji Wspomagania Wsi w Wodę.

– Pozyskiwania środków uczyliśmy się metodą prób i błędów. Na początku pomagali nam specjaliści. Postawiliśmy jednak na kształcenie kadr i dziś jesteśmy w stanie sami przygotować niezbędne dokumenty – zapewnia Genowefa Tokarska.Oczkiem w głowie samorządowców jest ochrona środowiska. Dziś około 70 proc. gospodarstw ma rozwiązany problem ścieków. Wioski o zwartej zabudowie podłączone są do kolektora, a te rozproszone korzystają z przyzagrodowych oczyszczalni ścieków; funkcjonują one przy 136 gospodarstwach.Powstanie zalewu i uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa mają ułatwić Biszczy starania o nadanie jej statusu gminy uzdrowiskowej. Wśród argumentów przemawiających za tym jest choćby specyficzny mikroklimat i pokłady wody mineralnej zawierającej tak cenne mikroelementy jak jod i magnez. Samorządowcy liczą, że znajdą w końcu inwestora, który zechce zarobić na tym dobrodziejstwie. Z opinii specjalistów wynika, że biszczańska woda doskonale nadaje się do kąpieli solankowych, inhalacji, płukanek, a także po odpowiednim rozcieńczeniu do picia.

W planie rozwoju przestrzennego nad zalewem w Wólce Biskiej jest miejsce pod budowę sanatorium na 500 łóżek dla pensjonariuszy uskarżających się na choroby układu krążenia.Wójt wierzy, że uda się zrealizować te projekty. – Bazujemy na wieloletnich planach inwestycyjnych i strategii gminy, którą przyjęliśmy w 2001 r. – mówi Genowefa Tokarska.

[srodtytul]Dziesięć dużych projektów za unijną kasę - Janów Lubelski[/srodtytul]

[b]Z własnych środków gmina mogłaby przeznaczać na inwestycje jedynie 2 mln zł rocznie, a wydaje pięć razy tyle[/b]

Janów Lubelski słynie z kaszy gryczanej. Uprawia się ją niemal w każdym gospodarstwie. Co roku odbywają się tu Gryczaki. Z tej okazji miejscowi rzemieślnicy wypiekają najdłuższą na świecie białą kaszankę janowską. Ostatnia miała 260 m długości i trafiła do Księgi rekordów Guinnessa.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Markę Gryczaki samorządowcy zbudowali od podstaw kilka lat temu. Teraz na święto gryki ściągają turyści z całej Polski. Jedzą kaszankę i podziwiają odrestaurowany historyczny rynek. To tylko jedna z inwestycji zrealizowanych za unijne pieniądze.

Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego od trzech kadencji, boleje jednak, że architekci, którzy odbudowywali rynek po ostatniej wojnie, nie zadbali o szczegóły architektoniczne. Elewacje kamienic zatraciły historyczny wygląd. Burmistrz chce to zmienić i wraz z miejskim architektem proponuje właścicielom kamienic udział w projekcie „100 kamienic na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Ci, którzy przystąpią do projektu, uzyskają zwolnienie z podatku od nieruchomości i pomoc w remoncie.– Niestety, Unia nie daje środków na restaurację pojedynczych kamienic, dlatego ten projekt realizujemy sami – mówi burmistrz Kołtyś.

Janowscy samorządowcy słynną ze skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sfinansowali już osiem projektów. Dwa są w trakcie realizacji: budowa krytej pływalni i rewitalizacja przestrzeni publicznej wokół janowskiego gimnazjum.

W miasteczku położonym na skraju Lubelszczyzny, między Roztoczem a Wyżyną Sandomierską, widać ogrom inwestycji. Pobudowano drogi, chodniki, wodociągi i kanalizację na nowych osiedlach. Zmodernizowano zalew, urządzając plaże i kąpieliska. Wytyczono trasy rowerowe. Wybudowano zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zainstalowano sieć internetową.

W ciągu czterech lat na inwestycje wydano łącznie 45 mln zł, z czego ok. 70 proc. to środki unijne. Burmistrz podkreśla, że rocznie z własnych środków gmina mogłaby wyasygnować jedynie 2 mln zł, a wydaje pięć razy tyle.

– Ponadto co roku na projekty związane z promocją, ekologią i kulturą pozyskujemy ze źródeł krajowych i zagranicznych kilkaset tysięcy złotych – mówi.

Samorządowcom zależy, aby Janów Lubelski stał się miastem turystycznym. Mają jednak świadomość, że z samej turystyki miasteczko nie wyżyje. Duże nadzieje wiążą z powstałą w tym roku na obszarze 15 ha podstrefą inwestycyjną Borownica, działającą w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EuroPark Wisłosan. W podstrefie mają się rozwijać małe i średnie firmy nieuciążliwe dla środowiska. Pracę w nich powinno znaleźć ok. 300 osób. Burmistrz Kołtyś uważa, że podstrefa ekonomiczna nie zakłóci ekologicznego charakteru miasteczka.

– Podzieliliśmy miasto na dwie części: północno-zachodnią strefę przemysłową i południowo-wschodnią z zalewem, która jest terenem turystyczno-rekreacyjnym. Lasy janowskie są z kolei objęte programem Natura 2000 – mówi burmistrz.Janów Lubelski ma jeszcze jeden powód do dumy. Jest najbezpieczniejszą gminą na Lubelszczyźnie. Udało się to osiągnąć bez realizacji specjalnych projektów.

[srodtytul]Przydomowe oczyszczalnie ścieków, wodociąg i droga - Sawin[/srodtytul]

[b]Chce rozwijać mały i średni biznes powiązany z rolnictwem. Stawia też na rozwój agroturystyki[/b]

Gdyby nasz budżet składał się tylko z dochodów i subwencji, wynosiłby 7 – 8 mln zł. Dzięki temu, że pozyskujemy sporo pieniędzy z zewnątrz, rośnie on do 12 – 13 mln zł – mówi Andrzej Mazur, od trzech kadencji wójt Sawina, małej gminy leżącej w pobliżu Chełma.

W ciągu ostatnich czterech lat gmina pozyskała z funduszy unijnych 9,4 mln zł na realizację 11 zadań. To aż 76 proc. wydatków inwestycyjnych. Dzięki środkom z funduszu Phare i Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych udało się wybudować 27 kilometrów wodociągów w Sawinie. Z pieniędzy SAPARD sfinansowano budowę 153 przydomowych oczyszczalni ścieków, sieć wodociągową wraz z ujęciem wody w Czułczycach, parking dla samochodów osobowych w Sawinie i drogę gminną w Bukówku.

Gmina sięgnęła też po pieniądze z Banku Światowego i przeprowadziła remont szkoły podstawowej oraz wyposażyła świetlicę szkolną w Sawinie. Dzięki funduszom SPO szkoły w Sawinie i Czułczycach mają wielofunkcyjne boiska przykryte warstwą akrylową.Dofinansowanie ze ZPORR i budżetu państwa pozwoliło w ubiegłym roku zbudować ponad 3-kilometrowy odcinek sieci wodociągowej w Sawinie. Teraz wsparciu w wysokości 6,8 mln zł na terenie dawnego wyrobiska torfu w Sawinie powstaje ponad 90-hektarowy zbiornik retencyjny Niwa. Gmina chce go wykorzystać turystycznie. Buduje też parking i zamierza stworzyć infrastrukturę sprzyjającą turystyce oraz rekreacji.

Andrzej Mazur podkreśla, że gmina stara się konsekwentnie realizować przyjętą strategię i wieloletni plan inwestycyjny. – Stwarzamy dobry klimat dla inwestorów, ale nasze działania nie na wiele się zdadzą, jeśli zaniedbane będą drogi powiatowe i wojewódzkie. Przedsiębiorca i turysta musi do nas jakoś dojechać – mówi Andrzej Mazur.

Gmina nie ma aspiracji, aby przyciągnąć wielkiego inwestora, choćby dlatego, że brakuje jej terenów inwestycyjnych. Chce za to rozwijać mały i średni biznes powiązany z rolnictwem. Ma na swoim terenie firmę produkującą części do maszyn rolniczych z tworzyw sztucznych, fermy drobiu i gospodarstwa specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego.

Ze względu na naturalne walory przyrodnicze stawia na rozwój agroturystyki. Urokliwa północna i zachodnia część gminy włączona jest do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. W Sawinie zaczyna się liczący 280 kilometrów Polski Szlak Konny. Na terenie gminy jest stadnina koni huculskich.W staraniach o dotacje urzędowi gminy wiernie sekundują dwa miejscowe stowarzyszenia: Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin oraz Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin. Pierwsze z nich w ciągu ostatnich pięciu lat na tzw. miękkie projekty (szkolenia, doradztwo) pozyskało około 100 tys. zł. Stowarzyszenie kobiet na programy związane z pomocą społeczną, opieką nad dzieckiem i rodziną dostało z różnych fundacji 321 tys. zł.

– Oni wiedzą, że jeśli znajdą jakiś ciekawy projekt, to na udział własny w budżecie gminy zawsze znajdą się pieniądze. Inicjatywy obywatelskie trzeba wspierać – mówi wójt Mazur.

[srodtytul]Wielki remont za unijne pieniądze - Zamość[/srodtytul]

[b]Dzięki funduszom UE odnawianych jest 60 najbardziej wartościowych i jednocześnie zaniedbanych staromiejskich kamienic[/b]

Stare Miasto w Zamościu, zwane perłą renesansu ze względu na swój unikalny charakter przestrzenny, wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ostatni poważny remont przeżyło 27 lat temu, kiedy z okazji centralnych dożynek miał odwiedzić je Edward Gierek.

Teraz dzięki funduszom unijnym samorząd Zamościa, na którego czele stoi prezydent Marcin Zamoyski, potomek założycieli miasta, postanowił zabytkową starówkę nie tylko odremontować, ale i rewitalizować.

Prace rozpoczęły się w kwietniu 2005 r. i potrwają do połowy 2008 r. Łączna kwota dofinansowania pozyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 18,5 mln zł. 400 tys. zł dołoży budżet państwa.

Za te pieniądze 60 najbardziej wartościowych i jednocześnie zaniedbanych staromiejskich kamienic wraz z dziedzińcami zostanie kompleksowo odremontowanych. Poprawiony będzie nie tylko stan techniczny, ale i estetyka. Zostaną wyeksponowane sztukaterie, gzymsy, zrekonstruowane zabytkowe attyki. Prace prowadzone są pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.Niektóre kamieniczki zyskają nową funkcję. Na przykład powstanie dom pracy twórczej. Dzięki środkom unijnym częściowo odremontowano już płytę Rynku Wielkiego. Nową nawierzchnię uzyskały staromiejskie uliczki. Wymianie bruku towarzyszy modernizacja przyłączy i sieci. W trakcie remontu jest także elewacja ratusza.

Miasto przygotowuje kolejne projekty, które zamierza realizować dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W planach jest m.in. dalsza rewitalizacja Starego Miasta. Samorząd sięgnął także po pieniądze z norweskiego mechanizmu finansowego, skąd pozyskał ok. 6 mln euro na konserwację, renowację i adaptację zespołu fortyfikacji Starego Miasta. Ponad 1,5 mln zł dołoży do projektu (jego wartość to 8 mln euro) budżet państwa.

[srodtytul]Goci sławią gminę[/srodtytul]

Masłomęcz to dziś malutka wioska w gminie Hrubieszów. W II i III wieku teren kotliny zamieszkiwało ok. 10 tys. Gotów, z czego w Masłomęczu było ich ponad 2 tys. Ćwierć wieku temu odkrył to lubelski archeolog prof. Andrzej Kokowski. Od tamtej pory co roku prowadzone są kolejne wykopaliska, o których powstało już kilkadziesiąt książek, filmów, wystaw. Turyści, którzy jeszcze w ubiegłym roku przyjeżdżali do Masłomęcza, byli jednak rozczarowani. Odnajdywali jedynie niewielką tablicę informacyjną.

Gmina Hrubieszów postanowiła to zmienić. Zaprosiła do współpracy sąsiednią gminę Mircze. Wspólnymi siłami pozyskano z Pilotażowego Programu Lider+ ponad 73 tys. zł na realizacje projektu „Śladami Gotów – Pradzieje Ziemi Hrubieszowskiej Elementem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego”. Zbudowano replikę gockiej chaty wraz z ówczesnymi przyrządami gospodarczymi. Wytyczono trasę turystyczną „Szlak gocki”. Gmina chce utworzyć w Masłomęczu skansen archeologiczny i szuka już środków na ten cel.

– Na bazie chaty chcemy stworzyć produkt turystyczny „Życie w krainie Gotów”. Przeszkolimy mieszkańców, aby umieli zaprezentować dawne obrzędy i zwyczaje Gotów, urządzić pokazy garncarstwa, kowalstwa, tkactwa. Zaadaptujemy na ten cel świetlicę wiejską – mówi Tomasz Zając, sekretarz gminy Hrubieszów.To nie jedyne inwestycje turystyczne za środki UE. W 2006 r. gmina pozyskała z PHARE 89,9 tys. euro na projekt „Transgraniczna Trasa Turystyczna”. Pieniądze te przeznaczono na oznakowanie tras, budowę pola namiotowego, bazy noclegowej i wiat dla turystów.

[srodtytul]Pieniądze zainwestowane w ludzi dobrze procentują[/srodtytul]

W niespełna tydzień samorządowcy z gminy Łuków napisali projekt i namówili sąsiednie gminy, by się przyłączyły. Efekt? Ponad 8,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na edukację i wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej.Kazimiera Goławska, wójt Łukowa, podkreśla, że zawsze kładła nacisk na oświatę, kulturę i sport. Wierzy, że pieniądze zainwestowane w kapitał ludzki dobrze procentują. Szkoły w gminie, jako pierwsze na Lubelszczyźnie, już w 1996 r. miały pracownie komputerowe. Obecnie niemal wszystkie dysponują własnymi salami gimnastycznymi. Gmina aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych i społecznych. W ubiegłym roku trzy placówki realizowały projekt „Szkoła marzeń”.

– Tak nam się spodobał, że postanowiliśmy napisać własny i wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – twierdzi Kazimiera Goławska.– Kłopot był z tym, że w projekcie musiało wziąć udział co najmniej 50 szkół. Ani nasza gmina, ani inne z powiatu łukowskiego nie mają samodzielnie aż tylu jednostek oświatowych – mówi Bogdan Wiącek, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie, koordynator projektu „Szkoła przyszłości w gminach Ziemi Łukowskiej”.

Kazimiera Goławska wpadła na pomysł, aby do udziału w projekcie namówić inne gminy i złożyć wspólny wniosek. W ekspresowym tempie sześciu dni przygotowano wniosek i przegłosowano uchwały upoważniające wójta Łukowa do zgłoszenia go w imieniu gmin i miast uczestniczących w projekcie. Udało się. W styczniu tego roku Łuków, gminy: Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów oraz miasta: Łuków i Stoczek Łukowski pozyskały 8,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z pieniędzy korzysta 71 szkół podstawowych i gimnazjów, w których uczy się ponad 11 tys. uczniów. Nauczyciele zgłosili blisko 1000 projektów: koła zainteresowań, kursy języków obcych, zajęcia kompensacyjne, wyjazdy do teatrów, muzeów i miejsc pamięci narodowej, obozy sportowe i językowe, zielone szkoły.– Dzięki programowi uczniowie zwiedzili Turcję, Austrię, Niemcy, byli w Londynie i Paryżu. Chcemy kontynuować projekt. Będziemy szukać środków – zapowiada wójt Łukowa.

[ramka]adresy ważne dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 420-074 Lublin tel.: 081 441 66 00faks: 081 441 66 02e-mail: kontakt@lubelskie.pl

Lubelski Urząd Wojewódzki ul. Spokojna 420-914 Lublin tel.: 081 742 43 08faks: 081 742 43 09e-mail:poczta@lublin.uw.gov.pl

Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan ul. 1 Maja 1620-410 Lublin tel.: 081 532 43 33e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 7220-076 Lublin tel./faks: 081 532 12 45, 532 16 88e-mail: info@rig.lublin.pl

Lubelski Związek Pracodawców ul. Zana 29/XXI20-601 Lublin tel./faks: 081 525 07 70e-mail:lzp@telprojekt.pl

Lubelskie Forum Pracodawców ul. Nadbystrzycka 38H20-618 Lublin tel./faks: 081 538 29 00tel. kom.: 609 60 70 40e-mail: dbielak@lfp.biz.plinfo@lfp.biz.pl

Lubelska Izba Rzemieślnicza ul. Chopina 520-026 Lublin tel.: 081 534 77 33 lub 34faks: 081 543 77 33e-mail: lir.lublin@wp.plTen

Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu plac Litewski 220-080 Lublin tel./faks: 081 534 30 77, 532 15 77e-mail: lkb@lkb.lublin.plinfo@lkb.lublin.pl

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Rynek 220-111 Lublintel.: 081 532 80 11, 532 80 12faks: 081 532 29 25

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Lubartowska 74A, I p.20-094 Lublin tel.: 081 710 19 00faks: 081 710 19 01e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek 720-111 Lublin tel.: 081 743 65 43faks: 081 743 73 26e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

Lubelski Sejmik Gospodarczy Rynek 7 20-111 Lublin tel.: 081 531 80 19 (07)faks: 081 743 73 26e-mail: biuro@lsg.lublin.pl

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Polandul. Mełgiewska 7/920-209 Lublin tel.: 081 749 17 70faks: 081 749 32 13e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl Urząd Miasta Biłgoraj pl. Wolności 1623-400 Biłgoraj tel.: 084 686 25 11, w. 58

Urząd Miasta Chełm stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej22-100 Chełm tel.: 082 565 34 00

Urząd Gminy Chrzanów23-305 Chrzanów tel.: 015 875 51 32e-mail: chrzanow_g_s@woi.lublin.pl

Urząd Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 921-306 Czemierniki tel.: 083 351 34 54e-mail: czemierniki@poczta.onet.pl

Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a22-540 Dołhobyczów tel.: 084 653 21 38e-mail: dolhoby_g_s@woi.lublin.pl

Urząd Gminy w Dubience ul. 3 Maja 622-145 Dubienka tel.: 082 566 80 02e-mail: dubienka_g@woi.lublin.pl

Urząd Gminy Godziszów23-302 Godziszów tel.: 015 871 00 02e-mail: godziszow_g_s@woi.lublin.pl

Urząd Gminy Goraj ul. Bednarska 123-450 Goraj tel.: 084 685 80 02e-mail: goraj_g@woi.lublin.pl

Urząd Gminy Hrubieszów Bolesława Prusa 822-500 Hrubieszów tel.: 084 696 26 81e-mail: hrubiesz_g@woi.lublin.pl

Urząd Gminy Kamień22-113 Kamień tel.: 082 567 15 01e-mail: kamien_g_s@woi.lublin.pl

Urząd Miasta Lubartów ul. Lubelska 18a21-100 Lubartów tel.: 081 854 46 21e-mail: promocja@um.lubartow.pl

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym22-351 Łopiennik Górny e-mail: lopiennik_g@woi.lublin.pl

Urząd Gminy w Piszczacu ul. Włodawska 821-530 Piszczac tel.: 083 377 80 18e-mail: piszczac_g@woi.lublin.pl

Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 3221-300 Radzyń Podlaski tel.: 083 413 18 11faks: 083 413 18 00e-mail: unia@radzynpodlaski.asi.pl

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 1622-170 Rejowiec Fabryczny tel.: 082 566 32 77faks: 082 566 47 28

Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 1222-107 Sawin tel.: 082 567 30 12e-mail: ug@sawin.pl

Urząd Gminy Siennica Różana22-304 Siennica Różana tel.: 082 575 99 00e-mail: mmorka@woi.lublin.pl

Urząd Gminy Spiczyn21-077 Spiczyn tel.: 081 757 70 26e-mail: urzad@spiczyn.gminarp.pl

Urząd Gminy w Stężycy plac Senatorski 108-540 Stężyca tel.: 081 866 30 58e-mail: stezyca_g@woi.lublin.pl

Urząd Miejski w Tarnogrodzie ul. Kościuszki 523-420 Tarnogród tel.: 084 689 71 61; 689 70 31faks: 084 689 77 31e-mail: tarnogrod_m@woi.lublin.pl

Urząd Gminy Urzędów ul. Rynek 2623-250 Urzędów tel.: 081 822 50 52e-mail: gmina@urzedow.pl

Urząd Gminy Werbkowice ul. Zamojska 122-550 Werbkowice tel.: 084 657 20 80e-mail: werbkowice_g_s@eso.woi.lublin.pl

Urząd Miejski we Włodawie al. J. Piłsudskiego 2422-200 Włodawa tel.: 082 572 14 44faks: 082 572 24 54e-mail: info@um.wlodawa.pl

Urząd Gminy Żyrzyn24-103 Żyrzyn tel.: 081 881 42 26 w. 42e-mail: ugzyrzyn@post.pl

Urząd Gminy Abramów ul. 22 Lipca 221-143 Abramów tel.: 081 852 50 16 w. 37e-mail: abramow_g@woi.lublin.pl[/ramka]