Miliony na infrastrukturę, nowości i zachęcanie młodych

W 2020 r. dobiega końca rozpisany na pięć lat Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 455 mln zł.

Publikacja: 11.12.2020 00:25

Miliony na infrastrukturę, nowości i zachęcanie młodych

Foto: ROL

Jednym z kluczowych elementów programu jest Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020", którego operatorem jest Instytut Książki. Cel tego priorytetu to przede wszystkim przekształcenie – nierzadko zaniedbanych – obiektów w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury oraz w ośrodki życia społecznego, a także budowa nowoczesnych obiektów, które są w stanie przyciągnąć nowych użytkowników.

Ranking Bibliotek 2020 - pełne zestawienie

Dzięki priorytetowi można było uzyskać dofinansowanie w kwocie aż do 2 mln zł na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę bibliotek wraz z wyposażeniem.

Działania te pozwoliły na dostosowanie bibliotek do dynamicznie zmieniających się potrzeb i standardów, a także m.in. do podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców czy wzmacniania partnerstwa na rzecz czytelnictwa. Dofinansowanie było przyznawane bibliotekom publicznym z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców. Szczególnym wsparciem objęte były m.in. zabytkowe obiekty biblioteczne oraz placówki znajdujące się w nieodpowiednim stanie technicznym.

W latach 2016–2020 przeprowadzono pięć naborów, podczas których złożono imponującą liczbę niemal 1000 wniosków na łączną kwotę dofinansowania niemal miliarda złotych.

Całkowity budżet Priorytetu 2 wyniósł 170 mln zł. Dzięki temu udało się dofinansować ponad 190 zadań, obejmujących ponad 220 obiektów bibliotecznych w całej Polsce, głównie z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Tym samym powstała sieć nowoczesnych obiektów bibliotecznych, które w sposób kompleksowy spełniają m.in. wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, są ergonomicznie wyposażone, wpisują się w koncepcję tzw. biblioteki otwartej oraz dają użytkownikom nieograniczony dostęp do wiedzy i kultury.

Na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa składają się również:

Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" obsługiwany przez Bibliotekę Narodową,

Priorytet 3 – „Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych", którego operatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach tych priorytetów tylko w latach 2016–2019 do bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych zostało zakupionych ponad 20,5 mln nowości wydawniczych.

W 2020 r. w związku z koniecznością zapewnienia w czasie epidemii jak najszerszego dostępu do zbiorów bibliotecznych, powołano Priorytet 4 – „Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych", którego operatorem została Biblioteka Narodowa. Realizowane są zadania w obszarze wzrostu dostępności zasobów nauki i kultury poprzez zwiększenie liczby publikacji online dostępnych w różnych formatach. Budżet Priorytetu 4 to 13,5 mln zł.

Jednym z kluczowych elementów programu jest Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020", którego operatorem jest Instytut Książki. Cel tego priorytetu to przede wszystkim przekształcenie – nierzadko zaniedbanych – obiektów w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury oraz w ośrodki życia społecznego, a także budowa nowoczesnych obiektów, które są w stanie przyciągnąć nowych użytkowników.

Ranking Bibliotek 2020 - pełne zestawienie

Pozostało 84% artykułu
Ekonomia
Drozapol rusza ze skupem akcji
Materiał Promocyjny
Niezwykła przestrzeń konferencyjna w Warszawie
Ekonomia
Słowacja szuka nowych czołgów
Ekonomia
Wytwarzanie powiększa zysk Enei
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Ekonomia
Polskie firmy umierają. Co rozkłada na łopatki polskich przedsiębiorców?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży