Potrzeby mieszkańców na pierwszym planie

Trzcianecka biblioteka to miejsce, w którym spotykają się literatura, kultura i sztuka.

Publikacja: 06.12.2021 02:10

Patronką biblioteki w Trzciance jest Kazimiera Iłłakowiczówna.

Patronką biblioteki w Trzciance jest Kazimiera Iłłakowiczówna.

Foto: materiały prasowe

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance może poszczycić się bogatą tradycją. Powstanie placówki poprzedziła prywatna wypożyczalnia, usytuowana przy ulicy Dąbrowskiego. Zorganizowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej zostało powierzone w 1946 r. Tadeuszowi Pietkiewiczowi, nauczycielowi Szkoły Powszechnej w Trzciance Lubuskiej.

Otwarcie biblioteki nastąpiło w lipcu 1946 r. Wtedy mieściła się ona w dwóch niewielkich pomieszczeniach w budynku znajdującym się przy ul. Sikorskiego, a biblioteczny księgozbiór – 400 egzemplarzy, stanowiły książki przekazane przez Inspektorat Szkolny w Trzciance, instytucje miasta Poznań oraz ofiarowane przez mieszkańców.

Wraz z rozwojem miasta w kolejnych dekadach następował rozkwit trzcianeckiej biblioteki. Uchwałą rady miejskiej z 1996 r. placówka otrzymała imię wybitnej poetki (w 1911 r. wydała pierwszy tomik „Ikarowe loty"), prozaiczki i tłumaczki związanej z Wielkopolską – Kazimiery Iłłakowiczówny (1892–1983).

Od kilkunastu lat biblioteka w Trzciance pozyskuje fundusze zewnętrzne i realizuje liczne projekty. Środki pochodzą z różnych źródeł, m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

24 stycznia 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki po remoncie dofinansowanym ze środków MKiDN. Wiosną 2018 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzcianka im. K. Iłłakowiczówny łączy się z Trzcianeckim Domem Kultury – powstaje wówczas Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

Niemal od samego początku biblioteka trzcianecka prowadziła szeroką działalność kulturalno-oświatową. W strukturach instytucji funkcjonują liczne grupy i zespoły, m.in. Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin oraz CzytaMisie.

Prowadzone są akcje czytelnicze, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i warsztaty. Do istotnych form promocji literatury należy Konkurs Poetycki im. A. Sulimy-Suryna, organizowany w Trzciance od 2007 r.

„BPiCK, aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji publicznej, powinna stale poszukiwać nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców i otoczenia" – brzmi fragment strategii trzcianeckiej placówki. Strategia została zaplanowana na lata 2020–2030, a jej główne cele wpisują się w kierunki określone w strategii rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015–2030.

Opinia dla „Rz"

Dominika Jeske, dyrektor BPiCK w Trzciance

Inspiracją do ciągłego rozwoju jest poczucie więzi ze społecznością lokalną i chęć odpowiedzenia na – zasadniczo nasze własne, lecz zmieniające się – potrzeby. Wykorzystujemy potencjał lokalnych twórców, stowarzyszeń i pasjonatów, wzajemnie się wspierając. Nowo powstałe w strukturze BPiCK Centrum Integracji Społecznej poszerzyło nasze przestrzenie i ofertę zajęć. A zajęcia, mimo sytuacji epidemicznej, były realizowane, gdyż nie sposób stanąć w miejscu i odstąpić od pracy, która daje nam duże poczucie satysfakcji. Tym większe w takich okolicznościach.

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance może poszczycić się bogatą tradycją. Powstanie placówki poprzedziła prywatna wypożyczalnia, usytuowana przy ulicy Dąbrowskiego. Zorganizowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej zostało powierzone w 1946 r. Tadeuszowi Pietkiewiczowi, nauczycielowi Szkoły Powszechnej w Trzciance Lubuskiej.

Otwarcie biblioteki nastąpiło w lipcu 1946 r. Wtedy mieściła się ona w dwóch niewielkich pomieszczeniach w budynku znajdującym się przy ul. Sikorskiego, a biblioteczny księgozbiór – 400 egzemplarzy, stanowiły książki przekazane przez Inspektorat Szkolny w Trzciance, instytucje miasta Poznań oraz ofiarowane przez mieszkańców.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ekonomia
Drozapol rusza ze skupem akcji
Materiał Promocyjny
Niezwykła przestrzeń konferencyjna w Warszawie
Ekonomia
Słowacja szuka nowych czołgów
Ekonomia
Wytwarzanie powiększa zysk Enei
Ekonomia
Polskie firmy umierają. Co rozkłada na łopatki polskich przedsiębiorców?
Ekonomia
Witold M. Orłowski: Słodkie kłamstewka