Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025 jest największym i jednym z najważniejszych wieloletnich programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. Wnioskodawcami o wsparcie mogą być samorządowe instytucje kultury.

Program obejmuje cztery priorytetowe obszary. Pierwszy to poprawa oferty bibliotek publicznych. Drugi – inwestycje w infrastrukturę. Trzeci dotyczy zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Czwarty to program dotacyjny dla bibliotek i promocja czytelnictwa.

Za koordynację priorytetu drugiego (infrastruktura bibliotek) odpowiada Instytut Książki. Celem jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez dostosowanie ich infrastruktury do współczesnych standardów, stworzenie warunków do rozwijania oferty kulturalnej oraz zwiększenie atrakcyjności usług przez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie placówek.

Priorytet drugi pozwala ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektu bibliotecznego wraz z wyposażeniem. Właśnie rozstrzygnięto pierwszy nabór wniosków do konkursu – 29 bibliotek otrzymało dofinansowanie na kwotę ponad 43 mln zł: 16 bibliotek dostało 26 mln zł, a 13 placówek dzięki procedurze odwoławczej wsparto kwotą 17,4 mln zł.

Nadal jest szansa na pozyskanie dofinansowania, bo wkrótce zacznie się drugi nabór wniosków w konkursie.

Warto aplikować o środki, a pula będąca do dyspozycji na najbliższe lata naprawdę jest znacząca. Sam priorytet „Infrastruktura bibliotek 2021–-2025" to 228,5 mln zł z budżetu państwa. Jest to kontynuacja oraz rozwinięcie priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011–2015 oraz priorytetu drugiego NPRCz z lat 2016–2020.

Całkowity budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wynosi prawie 1,1 mld zł, z czego 635 mln zł to środki z budżetu państwa, a pozostałe 445 mln to wymagany wkład własny beneficjentów programu.

Środki budżetowe zaangażowane w jego drugą edycję są o 180 mln zł wyższe od kwoty przeznaczonej na realizację NPRCz w latach 2016–2020.

Operatorami pozostałych trzech priorytetów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 są:

- Biblioteka Narodowa – poprawa oferty bibliotek publicznych,

- Ministerstwo Edukacji i Nauki – zakup nowości wydawniczych

- Narodowe Centrum Kultury – program dotacyjny dla bibliotek.