Revolut Bank podwyższył dostępny limit w udzielanych kredytach konsumenckich na dowolny cel z 50 tys. zł do 100 tys. zł oferując je nadal w pełni online. Wydłużył też okres spłaty kredytów, o który można aplikować we wniosku, z 5 do 8 lat (96 miesięcy). W przypadku kart kredytowych bank zdecydował się podwyższyć dostępny limit kredytowy z 20 tys. zł do 50 tys. zł.

Revolut Bank udzielił w Polsce kredytów i limitów w kartach kredytowych na 30 mln zł. Podaje, że poprawa warunków kredytów towarzyszy objęciu ofertą kredytową wszystkich uprawnionych klientów Revolut w Polsce, co nastąpi przed końcem września. Nie można jednak nie wspomnieć o ruchach konkurencji: na początku sierpnia na polskim rynku zadebiutował Aion Bank, który wprowadził pożyczki gotówkowe: klient może wnioskować o kwotę do 90 tys. zł z okresem spłaty do 84 miesięcy. Aion oferuje też depozyty i podał, że do połowy września konto założyło 10 tys. Polaków, którzy wpłacili na rachunki oszczędnościowe ponad 500 mln zł.