Sama ulica leży w południowej części Manhattanu i ciągnie się przez centrum historycznej dzielnicy finansowej. Od czasu, kiedy w atakach 11 września 2001 roku zniszczono World Trade Center, ruch biznesowy na Wall Street zmalał i przenosi się powoli do innych miast świata. Jednak wciąż znajduje się na niej serce amerykańskiego rynku kapitałowego. Najważniejsze instytucje finansowe USA, wśród nich Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE), na której notowanych jest blisko 3 tys. spółek, oraz rynek spółek technologicznych Nasdaq. Obie instytucje to dwie największe na świecie platformy obrotu akcjami. Notowania w Nowym Jorku zaczynają się o godzinie 9.30 tamtejszego czasu i trwają do godziny 16. Odbywa się również handel przed i posesyjny. Pomysł wprowadzenia handlu akcjami po zakończeniu sesji miała również warszawska giełda. Jednak ze względu na problemy techniczne na razie nie zostanie uruchomiony w najbliższym czasie.