Firma ze Świecia, której początki sięgają lat 60. XX wieku, największe sukcesy zaczęła odnosić w ostatnich latach, stając się rynkowym potentatem. Obecnie kierowana przez Macieja Kundę grupa jest największym producentem papieru opakowaniowego w Polsce z dominującym udziałem w krajowej produkcji i znaczącym udziałem w sprzedaży.

Pozycja konkurencyjna Mondi wyraźnie poprawiła się w ostatnich latach, po tym jak w 2009 roku uruchomiono maszynę do wytwarzania tektury falistej, co pozwoliło na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych. Był to przełomowy krok w najnowszej historii firmy. – Przy poziomie produkcji ponad 1,4 mln ton Mondi Świecie jest dziś największym w Europie i jednym z najnowocześniejszych zakładów na świecie produkujących papiery do wytwarzania tektury falistej – przekonuje prezes firmy Maciej Kunda. Rynek papieru opakowaniowego, na którym działa spółka, w dużym stopniu uzależniony jest od koniunktury. Wahania cen surowca drzewnego zmuszają do ciągłego poszukania oszczędności. Dlatego zakład producenta ze Świecia uznawany jest za jeden z najbardziej efektywnych w całej Europie.

– Głównym źródłem sukcesu Mondi Świecie jest konsekwentna realizacja założeń strategii spółki. Opiera się ona na dążeniu do osiągnięcia i utrzymania pozycji lidera na wybranych rynkach, dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów, konkurencyjności kosztowej,  wysokiej efektywności operacyjnej oraz rozwoju zorientowanym na klientów. Jedną z przyczyn sukcesu jest również duża integracja z lokalną społecznością, aktywne wspieranie i uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – wyjaśnia prezes Mondi Świecie.

Sprzedaż producenta ze Świecia jest skoncentrowana na rynkach europejskich, gdzie przez ostatnie lata firma wypracowała sobie silną pozycję. Eksport stanowi około dwóch trzecich jego przychodów, które w 2012 roku wyniosły ponad 2,5 mld zł. Oprócz polskiego rynku największy udział w sprzedaży mają Niemcy, Włochy, kraje Beneluksu, Francja i Wlk. Brytania.

- jmys