Stypendia pomostowe. Wsparcie dla zdolnych studentów

Stypendia pomostowe w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez dziesięć miesięcy. Przyszli studenci mogą składać wnioski online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl od 9 lipca do 20 sierpnia 2024 r.

Publikacja: 14.05.2024 14:15

Stypendia pomostowe w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez dziesięć miesięcy

Stypendia pomostowe w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez dziesięć miesięcy

Foto: Michał Walczak

W tym roku akademickim stypendia otrzymało 496 studentów I roku, dodatkowo 171 z II roku oraz 62 łącznie z III i IV roku studiów.  Dzięki takiemu wsparciu studenci mogą skoncentrować się na nauce nie podejmując pracy, albo rozwijać swoje pasje. W roku akademickim 2024/25 około pięciuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

W jaki sposób można ubiegać się o stypendium pomostowe?

O stypendia pomostowe mogą ubiegać się od 9 lipca maturzyści przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2969 zł brutto) i mający dobre wyniki w nauce.

Oprócz tego muszą spełniać jeden z warunków: być finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole średniej; pochodzić z rodziny wielodzietnej lub być wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka; mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Czytaj więcej

Młodzi nie wierzą w siłę dyplomu. Przybędzie nam fachowców?

Stypendium pomostowe poprawia sytuację materialną studentów

Przeprowadzone wśród stypendystów pomostowych badania wykazują, że prawie 94 proc. absolwentów programu uważa, że stypendium wpłynęło w bardzo i dość dużym stopniu na poprawę ich sytuacji materialnej w czasie studiów. Z badań stypendystów I i II roku wynika, że dla 82 proc. z I roku (86 proc. na II roku), stypendium pomostowe zdecydowanie poprawiło sytuację materialną. Z badania wynika, że 90 proc. kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, 70 proc. kończy studia w terminie, zaledwie 4 proc. absolwentów przerwało studia.

Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Zainicjowała go Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce.

Jaki jest cel programu stypendiów pomostowych?

Program ma na celu ułatwienie podjęcia studiów maturzystom, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku, oraz umożliwienie wsparcia na późniejszej ścieżce edukacji. W ramach rozbudowanego systemu stypendialnego przyznawane jest pięć różnych rodzajów stypendiów na studia. Cały proces rozpoczyna się od Stypendiów Pomostowych, przyznawanych na I rok studiów. Jeżeli student - stypendysta, podczas roku akademickiego osiągnie dobre wyniki w nauce, może skorzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów. Oprócz tego ma prawo aplikować na stypendia językowe, stypendia umożliwiające odbycie części studiów i staże za granicą, a także wziąć udział w warsztatach i szkoleniach rozwijających kompetencje miękkie, które ułatwią im wejście na rynek pracy i budowanie kariery zawodowej.

Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 000 na pierwszy rok studiów. Partnerzy na cel wsparcia młodzieży przeznaczyli ponad 142,5 milionów złotych.

Czytaj więcej

Egzamin lekarski do zmiany. Ma być trudniej. Skutek? Może zabraknąć medyków

Fundacja organizuje także coroczną konferencję naukową „Naukowy Start”, która jest okazją do spotkania się stypendystów pomostowych wszystkich lat studiów oraz absolwentów. Podstawowym celem konferencji jest dzielenie się zainteresowaniami i wynikami badań naukowych, interdyscyplinarna wymiana wiedzy, a także wzbogacenie stypendystów o doświadczenie w wygłaszaniu referatów i przemówień publicznych. Konferencja odbędzie się pod koniec maja w Łodzi.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspiera też wydawnictwa naukowe dotyczące ekonomii, finansów i zarządzania. O rozwój umiejętności miękkich studentów dba nie tylko poprzez organizowanie warsztatów (np.  „Digital Skills”), ale także przy pomocy narzędzia, dzięki którym mogą realizować kursy w dogodnym czasie. W listopadzie 2021 wprowadziła platformę ekampus.pl, na której stypendyści mogą brać udział w kursach z zakresu samorozwoju i kompetencji przyszłości.

Partnerami programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Inter Cars. Z Fundacją współpracuje także koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Program realizowany jest przy współpracy Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji „Stocznia”.

„Rzeczpospolita” objęła patronat nad tym programem.

W tym roku akademickim stypendia otrzymało 496 studentów I roku, dodatkowo 171 z II roku oraz 62 łącznie z III i IV roku studiów.  Dzięki takiemu wsparciu studenci mogą skoncentrować się na nauce nie podejmując pracy, albo rozwijać swoje pasje. W roku akademickim 2024/25 około pięciuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

W jaki sposób można ubiegać się o stypendium pomostowe?

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Edukacja
Joanna Ćwiek-Świdecka: W tym tygodniu egzaminy klas ósmych. Czy powinny zostać zlikwidowane?
Styl życia
PsyCap czyli własny kapitał psychologiczny warto wykorzystać w miejscu pracy. Jak to robić skutecznie?
Edukacja
Nauczyciel zarobi więcej. Jednak wciąż poniżej średniej krajowej
Edukacja
Matura 2024: język polski - poziom rozszerzony. Odpowiedzi eksperta
Edukacja
Matura 2024: geografia - arkusze CKE