Wołodin skomentował w ten sposób rekomendacje Konferencji ws. Przyszłości Europy, popierane przez przedstawicieli pięciu największych frakcji w PE, które obejmują m.in. propozycję odejścia od zasady jednomyślności przy podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim, co oznaczałoby likwidację prawa weta, jakim cieszą się poszczególni członkowie UE.

"Jeśli państwa, które są członkami UE, chcą dziś zachować suwerenność i bronić interesów swoich obywateli, mają tylko jedno wyjście - opuścić UE" - napisał Wołodin w serwisie Telegram.

Czytaj więcej

Przewodniczący Dumy: NATO przygotowywało Ukrainę do ataku na Rosję

W ocenie Wołodina odejście do zasady jednomyślności w UE oznacza, że "opinie poszczególnych krajów, a przez to również ich obywateli, nie będą już brane pod uwagę" - dodał.

Unia Europejska pracuje obecnie nad przyjęciem szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, który może mocno uderzyć w rosyjską gospodarkę poprzez embargo na sprowadzanie rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych (paliw). Pakiet ten może zostać zaakceptowany jeszcze w piątek.

Jeśli państwa, które są członkami UE, chcą dziś zachować suwerenność i bronić interesów swoich obywateli, mają tylko jedno wyjście - opuścić UE

Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy

UE oraz poszczególne państwa członkowskie wspierają też walczącą z Rosją Ukrainę - przekazując jej zarówno pomoc humanitarną, jak i pomoc wojskową.