Rola organizatorów kongresów w promowaniu zrównoważonych praktyk

W kontekście globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju kongresy, jako platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, odgrywają kluczową rolę. Te spotkania są nie tylko okazją do prezentacji innowacji i najlepszych praktyk, ale również stanowią forum dla tworzenia polityk, które kształtują przyszłość naszej planety w duchu zrównoważonego rozwoju. Jego kluczowe aspekty obejmują ochronę środowiska, sprawiedliwość społeczną oraz wzrost gospodarczy. W tym kontekście kongresy pełnią rolę katalizatora dla promowania tych idei poprzez dialog, edukację i współpracę.

Publikacja: 27.05.2024 09:00

Anna Jędrocha, prezes zarządu Symposium Cracoviense, ekspert przemysłu spotkań.

Anna Jędrocha, prezes zarządu Symposium Cracoviense, ekspert przemysłu spotkań.

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera

Mimo iż kongresy mają wiele zalet, istnieją także wyzwania, chociażby obniżenie śladu węglowego związanego z podróżami uczestników z różnych części świata. W odpowiedzi na wyzwania środowiskowe i krytykę coraz więcej organizatorów kongresów decyduje się na zastosowanie technologii cyfrowych. Hybrydowe rozwiązania mogą znacząco zmniejszyć ślad węglowy związany z podróżami, a jednocześnie oferują efektywniejszy i bardziej inkluzywny dostęp do wiedzy i nowych doświadczeń.

Dlatego tak ważne jest przy wyborze firmy organizującej twoje wydarzenie, aby zwrócić uwagę na jej zaangażowanie w ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną.

Na co szczególnie zwrócić uwagę, opiszę, bazując na działaniach i doświadczeniu mojej firmy, Symposium Cracoviense.

Zrównoważone praktyki operacyjne: zwróć uwagę na to, czy firma stosuje zrównoważone praktyki w swojej codziennej działalności, takie jak recykling, używanie energii odnawialnej, minimalizacja odpadów czy cyfrowa komunikacja.

Posiadając biuro w dużym mieście (Kraków), nie mamy dużego wpływu na recykling odpadów komunalnych, niemniej jednak sortujemy odpady i minimalizujemy ich ilość, ale Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania dużą wagę przykłada do recyklingu odpadów komunalnych, prowadzi inwestycję Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, a od roku 2005 kompostuje odpady zielone we własnej kompostowni. Z odpadów nienadających się do recyklingu w miejskiej ekospalarni produkowane są energia elektryczna i cieplna dla miasta. Zawarliśmy umowę, począwszy od roku 2025, na dostawę do naszego biura energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych, z firmą Respect Energy. Nasz system zarządzania firmą i wydarzeniami jest całkowicie zdigitalizowany, a komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna odbywa się za pomocą kanałów cyfrowych.

Doświadczenie w organizacji zrównoważonych wydarzeń: preferuj firmy, które są świadome potrzeb i specyficznych wymagań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Firma Symposium Cracoviense opracowała politykę zrównoważonego rozwoju i określiła sobie cele, których realizacja będzie monitorowana i raportowana. Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy „Net Zero Carbon Events”, która zobowiązuje nas do redukcji i offsetu emisji gazów cieplarnianych organizowanych przez nas kongresów i eventów, tak aby do roku 2050 wydarzenia były zeroemisyjne. W ubiegłym roku pilotażowo zmierzyliśmy ślad węglowy międzynarodowej konferencji 26th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI). W trakcie przygotowań i realizacji konferencji wdrożyliśmy zrównoważone praktyki, takie jak różne opcje cateringu, angażując lokalnych dostawców i wykorzystując lokalne produkty, połowa posiłków była w wersji wegetariańskiej lub wegańskiej, a pozostałe były przygotowane z mięsa białego. Wyeliminowaliśmy całkowicie jednorazowe naczynia czy opakowania. Uczestnicy konferencji mogli poruszać się po mieście komunikacją miejską, ponieważ wszyscy mieli prawo do bezpłatnych przejazdów na podstawie identyfikatora konferencyjnego. Aby choć częściowo zrekompensować ślad węglowy konferencji, posadziliśmy 500 drzew, korzystając z oferty firmy Posadzimy.pl. Począwszy od roku 2024, mierzymy ślad węglowy każdego organizowanego przez nas wydarzenia i wyniki udostępniamy naszym klientom. Włączyliśmy do organizowanych przez nas wydarzeń kodeksy postępowania dla dostawców, jak i uczestników wydarzeń, określające zasady postepowania i zachowania, respektujące prawa człowieka, z uwzględnieniem równości płci, różnorodności i inkluzywności.

Przejrzystość i raportowanie: szukaj firmy, która oferuje przejrzyste raportowanie dotyczące zrównoważonego zarządzania wydarzeniem, w tym szczegółowe informacje o emisji dwutlenku węgla, zużyciu zasobów i innych kluczowych wskaźnikach środowiskowych.

Nowa dyrektywa unijna CSRD wprowadza regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem, które nakładają na duże firmy, ale też pośrednio na wszystkie podmioty znajdujące się w ich łańcuchu dostaw, obowiązek monitorowania i raportowania zrównoważonego rozwoju w aspektach społecznym, środowiskowym i biznesowym. Także sami uczestnicy kongresów coraz częściej oczekują, że wydarzenia będą bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Dlatego nasza firma, chcąc spełnić oczekiwania interesariuszy rynku spotkań, przygotowuje raporty dla klientów. Jest to dla nas też element przewagi konkurencyjnej, dzięki zrównoważonym praktykom możemy przyciągnąć więcej klientów i uczestników.

Certyfikaty i akredytacje ekologiczne: szukaj firmy, która posiada certyfikaty związane ze zrównoważonym rozwojem, które świadczą o ich zobowiązaniach dotyczących zarządzania środowiskowego. Certyfikaty te są dowodem na to, że firma stosuje określone procedury minimalizujące negatywny wpływ na środowisko.

Nasza firma jest beneficjentem projektu ETSM2030 finansowanego przez Unię Europejską, który wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne w pozyskaniu certyfikatu i wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz tworzy interaktywną sieć MŚP działających na rzecz ekorozwoju. Przeszliśmy już etap oceny wstępnej, jak i zakończyliśmy szkolenia pracowników w obszarach zrównoważonego rozwoju. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania firmy do audytu zewnętrznego w celu pozyskania międzynarodowego certyfikatu „Green Meetings”.

- Anna Jędrocha, prezes zarządu Symposium Cracoviense, ekspert przemysłu spotkań.

Materiał partnera

Materiał partnera

Mimo iż kongresy mają wiele zalet, istnieją także wyzwania, chociażby obniżenie śladu węglowego związanego z podróżami uczestników z różnych części świata. W odpowiedzi na wyzwania środowiskowe i krytykę coraz więcej organizatorów kongresów decyduje się na zastosowanie technologii cyfrowych. Hybrydowe rozwiązania mogą znacząco zmniejszyć ślad węglowy związany z podróżami, a jednocześnie oferują efektywniejszy i bardziej inkluzywny dostęp do wiedzy i nowych doświadczeń.

Pozostało 90% artykułu
Materiał partnera
Kluczowy element Tarczy Wschód na wyciągnięcie ręki
Dodatki
Planowanie ścieżki edukacyjnej to ważny krok w budowaniu kariery zawodowej
Dodatki
Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele czy inżynierowie należą do zawodów mniej narażonych na zniknięcie
Dodatki
Zetki na rynku pracy
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Dodatki
Jeśli nie lekarski, to co?
Materiał partnera
Skuteczność event marketingu. Trudne i proste zarazem