Krótko- i długofalowe cele polskiej polityki w Radzie UE

Polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej towarzyszyć będą niepewności związane z inwazją Rosji na Ukrainę, wynikiem wyborów w USA i nowym cyklem instytucjonalnym w Unii – pisze podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Publikacja: 18.04.2024 09:00

Krótko- i długofalowe cele polskiej polityki w Radzie UE

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej towarzyszyć będą niepewności związane z inwazją Rosji na Ukrainę, wynikiem wyborów w USA i nowym cyklem instytucjonalnym w Unii.

Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie działać na rzecz długofalowej konkurencyjności i bezpieczeństwa europejskiej gospodarki, skupimy się również na pogłębianiu rynku wewnętrznego usług i polityce przemysłowej. Chcemy też zadbać o gospodarczy rozwój UE, niezależnie od globalnych i wewnętrznych wyzwań.

Zmieniający się układ sił na świecie, wzrost napięć pomiędzy mocarstwami, a także niepewność związana z wojną w Ukrainie spowodowały, że Wspólnota staje przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Do tego dochodzą nie najlepsze prognozy wzrostu PKB dla całej UE, niepokoje społeczne związane z Zielonym Ładem czy problem pogarszającej się konkurencyjności względem produktów z państw trzecich. Jest to szczególnie widoczne w sektorze OZE, gdzie ponad 90 proc. zdolności produkcyjnej kluczowych elementów do paneli fotowoltaicznych znajduje się w Chinach. W długofalowej perspektywie dużym wyzwaniem będzie również rozszerzenie Unii o Ukrainę, które leży w naszym strategicznym interesie, ale niesie ze sobą poważne zagrożenia m.in. dla rolnictwa, sektora usług transportowych czy informatycznych i będzie wymagało podjęcia działań mających na celu ochronę naszych przedsiębiorców.

Jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, będzie ono zaangażowane w prace dwóch formacji Rady UE: Konkurencyjności (rynek wewnętrzny, przemysł) i Spraw Zagranicznych (handel). Będziemy chcieli pogłębić jednolity rynek usług, który ma największe deficyty integracji oraz największą ilość barier dla działalności transgranicznej. Raporty i analizy wskazują na ogromny niewykorzystany potencjał tego sektora. W długoterminowej perspektywie mowa nawet o sumach 279–457 mld euro dodatkowego PKB rocznie.

Bardzo istotnym obszarem naszych działań będzie również polityka przemysłowa. Europa potrzebuje reindustrializacji, ale aby tak się stało, musimy umiejętnie zachęcać firmy do przenoszenia produkcji z powrotem do Europy i tworzyć dla nich przyjazne środowisko do działania. Istotne w tym zakresie będą kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa gospodarczego, w tym polityki pomocy publicznej oraz równowagi geograficznej zarówno w zakresie wsparcia dla przemysłu, jak i rozwoju potencjału innowacyjnego europejskiego przemysłu.

Bardzo ważne jest także odpowiednie podejście do finansowania. Konkurencyjność UE wobec globalnych graczy to jedno, ale nie należy przy tym zakłócać równych warunków działania firm w ramach rynku wewnętrznego. Konieczne jest także wzmożenie wysiłków na rzecz zmniejszania obciążeń administracyjnych dla biznesu, zwłaszcza tych o charakterze sprawozdawczym.

W odniesieniu do prac w ramach Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel głównymi celami w czasie polskiej prezydencji będzie utrzymanie funkcjonowania światowego systemu handlu na dotychczasowych zasadach. Bo służą one interesom UE oraz Polski. Oprócz tego będziemy zabiegać o utrzymanie dobrych relacji handlowo-gospodarczych z głównymi partnerami, m.in. z USA, oraz o wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego (negocjowane przez UE umowy o wolnym handlu zawierają postanowienia dotyczące energii i surowców).

Zdajemy sobie sprawę, że wyzwania stojące przed UE mają długoterminowy charakter i znacząco wykraczają poza okres polskiej prezydencji. Zależy nam jednak na odpowiednim zaakcentowaniu najważniejszych problemów, by polscy przedsiębiorcy mieli przyjazny klimat do działania i mogli konkurować na wspólnym rynku na sprawiedliwych zasadach.

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej towarzyszyć będą niepewności związane z inwazją Rosji na Ukrainę, wynikiem wyborów w USA i nowym cyklem instytucjonalnym w Unii.

Pozostało 94% artykułu
Materiał partnera
Jakoś to będzie... czy przezorny zawsze ubezpieczony?
Materiał partnera
Wzrost wartości Twoich finansów? – jak wykorzystać do tego lokaty i rachunek oszczędnościowy Santander Consumer Banku
Materiał partnera
Zarządzanie odpadami: inicjatywy, które zmieniają branżę
Materiał partnera
Opakowania uzupełniające przyszłością branży kosmetycznej
Materiał partnera
Pozwalamy łączyć oszczędności z troską o środowisko