Wypracowywane zyski przestały być jedyną miarą skuteczności przedsiębiorstwa, a firmy muszą patrzeć na swoją działalność w znacznie szerszym kontekście, uwzględniając m.in. swój wpływ na środowisko naturalne, zaangażowanie społeczne czy sposób prowadzenia biznesu. Te trzy czynniki tworzą łącznie anglojęzyczny skrót ESG (E jak environment, S jak social responsibility oraz G jak governance), co w sumie stanowi podstawę do pozafinansowej oceny firm.

Rosnący wpływ ESG na biznes ma kilka podstaw. Po pierwsze, Unia Europejska, dążąc do realizacji ambitnych celów klimatycznych, wprowadza regulacje, które zobowiązują przedsiębiorstwa do zmniejszania swojego śladu węglowego, a także do mierzenia i raportowania różnorakich czynników ESG. Firmy, które nie dostosują się do nowych wymogów, staną się mniej atrakcyjne w oczach potencjalnych partnerów biznesowych czy zleceniodawców, a także będą miały większe trudności w uzyskaniu finansowania swojej działalności. Po drugie, zmian w coraz większym stopniu oczekują także inwestorzy, którzy chcą zwiększać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, a mierniki ESG odgrywają coraz większą rolę przy wycenie spółek. I wreszcie po trzecie – reorientację na kwestie pozafinansowe wymuszają sami konsumenci, dla których zaangażowanie społeczne czy dbałość o środowisko stają się istotną wartością dodaną danej marki.

Naturalnie czynniki ESG mają także ogromne znaczenie dla Banku Ochrony Środowiska, którego misją od 30 lat jest finansowe wspieranie przyjaznych środowisku inwestycji. Bank, czerpiąc ze swojego bogatego doświadczenia i dorobku, ma także aspiracje, by być jednym z liderów zielonych przemian w polskim sektorze finansowym. Wiąże się to z koniecznością stworzenia holistycznego planu działania obejmującego wszystkie aspekty działalności, co też BOŚ konsekwentnie czyni.

W połowie 2021 r. BOŚ opublikował swoją nową strategię, w której kwestie związane z ESG stanowią jeden z głównych filarów dalszego rozwoju banku. Jednym z priorytetów jest zwiększenie udziału zielonych kredytów w portfelu do 50 proc. na koniec 2023 r. Już teraz odsetek ten wynosi około 36 proc. i jest najwyższy w polskim sektorze bankowym. W planach BOŚ na 2022 r. jest wzrost wolumenu sprzedaży produktów zrównoważonych do 400 mln zł. Bank pracuje także nad znacznym rozszerzeniem oferty skierowanej do klientów korporacyjnych i samorządowych.

Zaangażowanie BOŚ w transformację gospodarki nie opiera się jedynie na oferowaniu finansowania. Bardzo istotnym wyróżnikiem banku są także jego unikalne kompetencje doradcze, dzięki czemu współpraca z BOŚ ma charakter kompleksowy – klienci mogą liczyć na wsparcie nie tylko przy organizowaniu finansowania, lecz również przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań technologicznych i podwykonawców, a następnie przy realizacji inwestycji, aż do jej zakończenia. BOŚ jako jedyny bank w Polsce zatrudnia sztab ekologów, którzy wspierają klientów przy ocenie danego projektu pod kątem jego wpływu na środowisko naturalne.

Wysiłki BOŚ na rzecz środowiska naturalnego widać także w ofercie detalicznej. Bank jako pierwszy zaczął realizować program „Mój elektryk", udzielając dopłat do leasingu samochodów zeroemisyjnych. Ułatwia także właścicielom domów jednorodzinnych wymianę pieca i termomodernizację, oferując EKOkredyt z dotacją w ramach programu „Czyste powietrze".

BOŚ przyjął również strategię ESG, która każdej zidentyfikowanej aktywności z tego obszaru doprecyzowuje zrównoważone cele na najbliższe lata w sposób w pełni mierzalny. Wśród wyznaczonych celów znajdują się m.in. zmniejszenie śladu węglowego o 20 proc. (wobec 2020 r.) oraz zwiększenie udziału pojazdów zeroemisyjnych do 30 proc. we flocie banku do końca 2023 r. Bank zobowiązał się także do korzystania wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej z OZE już od przyszłego roku. Wśród innych inicjatyw BOŚ są też: stosowanie oświetlenia energooszczędnego, udoskonalenie systemu zarządzania odpadami, wdrożenie polityki środowiskowej i klimatycznej. Ograniczanie własnego wpływu na środowisko to jednak nie wszystko. Bank chce również redukować emisje w całym łańcuchu dostaw, co obejmuje także jego portfel kredytowy. Finalnym celem jest dojście do pełnej neutralności klimatycznej już w 2030 r.

W 2021 r. BOŚ opublikował swój pierwszy raport ESG prezentujący dokonania banku w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2020 r. W tym czasie zawarł prawie 4 tys. proekologicznych transakcji w kwocie przekraczającej 1,3 mld zł, a klienci banku zakończyli ponad 2,4 tys. ekoinwestycji o łącznej wartości kosztorysowej 731 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami raporty ESG będą publikowane przez bank regularnie i z czasem będą rozbudowywane, w tym o ujawnienie ryzyk ESG. Stworzona zostanie także metodyka oraz narzędzia do oceny portfela banku. W grudniu 2021 r. Sustainalytics przyznała bankowi rating ryzyka ESG. Jest on jednym z najlepszych spośród polskich firm notowanych na GPW, które poddały się ocenie tej agencji ratingowej. Celem banku jest jego poprawa z każdym rokiem.

Przykłady działań i planów BOŚ pokazują, jak kompleksowym zjawiskiem pod względem organizacyjnym i finansowym jest dostosowywanie biznesu do nowych trendów oraz wymogów zielonej transformacji. Podobne procesy mają i będą mieć miejsce w praktycznie wszystkich gałęziach gospodarki, oczywiście przy uwzględnieniu ich specyfiki. Zachodzących zmian nie należy jednak postrzegać jedynie jako ogromnego wyzwania – to przede wszystkim cywilizacyjna szansa, którą musimy wykorzystać.

Autor jest prezesem zarządu Banku Ochrony Środowiska