Wskaźnik pracy przewozowej wyniósł 52 217 mln tonokilometrów, a pracy eksploatacyjnej – 77,5 pociągokilometrów. W porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się też średnia odległość przewożonego towaru – z 236,5 km do 233,9 km.

Firmy spedycyjne tłumaczą, że duży wpływ na takie dane miały m.in.: duży spadek konsumpcji energii i w rezultacie popytu na surowce energetyczne, niższe zapotrzebowania na paliwa w gospodarce, ograniczenie produkcji sektora hutniczego i duży spadek przeładunków kontenerów w portach morskich.

Jak podkreślają pracownicy UTK, w przewozach towarowych coraz większe znaczenie zyskuje transport intermodalny, czyli przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Jego udział w rynku mierzony masą przewiezionych towarów wzrósł o rekordowe 10,7 proc.

– Pozytywnie należy oceniać utrzymujący się od lat rosnący trend w transporcie intermodalnym. Miniony rok był rekordowy – przewieziono blisko 23,8 mln ton ładunków intermodalnych – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, prezes UTK.

W przewozie towarów, a w szczególności w transporcie intermodalnym, kolej okazała się bardzo dobrą alternatywą dla przewozów drogowych. Wobec wprowadzanych ograniczeń w transporcie i obowiązkową kwarantanną dla osób przekraczających granicę kolej pozwalała na płynne zapewnienie dostaw. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią przewozy towarów funkcjonowały sprawnie zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Z kolei, jak wynika z danych za obecny rok, rynek przewozów towarowych zdominowany jest przez trzech największych przewoźników, którzy przetransportowali łącznie 56,5 proc. wszystkich towarów, licząc pod względem wagi. Największy z nich przewiózł prawie 41,3 proc. towarów.

Konkurencyjność przewozów kolejowych ma wzrosnąć m.in. dzięki inwestycjom w infrastrukturę. Modernizacje prowadzone są m.in. na przejściach granicznych. Jak zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe, przekłada się to na szybszy i sprawniejszy przewóz towarów przez wschodnią granicę, większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.