W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba osób, u których zdiagnozowano raka zwiększyła się z około 10 milionów w 2000 roku do 19,3 milionów w 2020 roku. To oznacza, że jedna na pięć osób na świecie zachoruje na nowotwór. Prognozy sugerują, że w najbliższych latach liczba osób, u których zostanie rozpoznany nowotwór, będzie rosła jeszcze bardziej, a w 2040 r. będzie o blisko 50 proc. wyższa niż w 2020 r.

Wzrosła również liczba zgonów spowodowanych rakiem, z 6,2 mln w 2000 r. Do 10 mln w 2020 r. To oznacza, że jeden na sześć zgonów jest spowodowany właśnie nowotworem.

Główne przyczyny nowotworów to niewłaściwa dieta, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu i nadmierne spożywanie alkoholu ale też wydłużające się życie. Leczenie utrudnia także późne wykrywanie raka, co jest szczególnym problemem w dobie pandemii SARS-Cov-2.

WHO zdecydowało, że w 2021 r. należy skupić się na działaniach promując zdrowie piersi, usprawniając wczesne wykrywanie raka i zapewniając dostęp do wysokiej jakości opieki.

4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem.