Przegląd, dokonany przez brytyjski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA), wykazał pod koniec marca 79 przypadków rzadkich zakrzepów krwi po szczepieniu. 19 takich osób zmarło. Agencja podkreśliła, że nie ma dotąd dowodu wskazującego, że powodem powstawania zakrzepów była szczepionka, ale „związek wydaje się coraz silniejszy”.

Skutki uboczne w przypadku szczepionki AstraZeneca są niezwykle rzadkie, a skuteczność szczepionki została udowodniona. Oznacza to, że korzyści z przyjęcia szczepionki nadal przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych. Brytyjska agencja podkreśliła jednak, że ze względu na niższe ryzyko ciężkiego zachorowania na Covid-19 u młodszych osób, korzyść ze szczepionki jest bardziej zrównoważona.

Przegląd skłonił rządową grupę doradczą ds. szczepionek (JCVI, Joint Committee on Vaccination and Immunisation) do zalecenia, aby osobom w wieku od 18 do 29 lat zaproponowano alternatywną szczepionkę, jeśli jest dostępna.

Prawie dwie trzecie przypadków rzadkich zakrzepów obserwowano u kobiet. Osoby, które zmarły, miały od 18 do 79 lat.

Europejska Agencja Leków (EMA) w wydanym w środę komunikacie podkreśliła na wstępie, że w przypadki szczepionki AstraZeneca ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny. Możliwość wystąpienia działania niepożądanego powinno być wymienione jako bardzo rzadki skutek uboczny.

Dowiedz się więcej: EMA: Możliwy związek między zakrzepami a szczepionką AstraZeneca

„Jednym z prawdopodobnych wyjaśnień dla wyjaśnienia zakrzepów krwi i niskiego poziomu płytek krwi jest odpowiedź immunologiczna, prowadząca do stanu podobnego do tego, który czasami obserwuje się u pacjentów leczonych heparyną” - stwierdziła EMA.

EMA poinformowała, że pracownicy służby zdrowia i osoby, które przyjęły szczepionkę, powinni być świadomi możliwości wystąpienia bardzo rzadkich przypadków zakrzepów krwi połączonych z niskim poziomem płytek krwi w ciągu 2 tygodni od szczepienia.