Gazeta podkreśla w swojej analizie, że w niektórych kantonach odsetek ten jest jeszcze wyższy. Np. w Zurychu 81 ze 127 ofiar Covid-19 to mieszkańcy domów opieki, czyli 64 proc.

Zdaniem naukowców rzeczywiste dane mogą być jeszcze wyższe, ponieważ tylko trzy kantony przekazują regularnie dane dotyczące tego, gdzie dany zakażony koronawirusem mieszkał w chwili śmierci. W innych przypadkach statystyki nie rozróżniają, czy dana osoba mieszkała w domu spokojnej starości i np. została przewieziona do szpitala.

Procentowa liczba zgonów w domach opieki jest mniej więcej podobna do tej w Szwecji, kraju, który wprowadził bardzo łagodne obostrzenia, w związku z epidemią.

Dane uwzględnione w tekście „Tages-Anzieger” pochodzą z 18 z 26 kantonów Szwajcarii, ale dotyczą 94 procent wszystkich zgonów, spowodowanych Covid-19.