Było on jednak zbliżony do średniej prognoz analityków (mówiącej o spadku o 12 proc.). W pierwszym kwartale gospodarka strefy euro skurczyła się o 3,6 proc.

Jak dotąd, spośród krajów strefy euro, które podały dane o PKB za drugi kwartał, największego spadku doświadczyły: Hiszpania (-18,5 proc. kw./kw.), Portugalia (-14,1 proc.), Francja (-13,8 proc.), Włochy (-12,4 proc.) i Belgia (-12,2 proc.). Najmniejszy był on na Litwie (-5,1 proc.) i na Łotwie (-7,5 proc.).